Leverandøren til FLIS er fundet

Det bliver et konsortium bestående af Netcompany, Rehfeld og TDC, der skal levere kommunernes nye system til ledelsesinformation.

Det bliver Netcompany, der i samarbejde med Rehfeld og TDC skal levere en løsning til bedre ledelsesinformation i kommunerne. Netcompany er valgt som leverandør på basis af et udbud, hvor de indkomne tilbud blev vurderet ud fra kriteriet det "økonomisk mest fordelagtige tilbud". Rehfeld bliver underleverandør på løsningen, som vil blive driftet af TDC Hosting.

"Vi forventer os meget af FLIS-løsningen. Netcompany, Rehfeld og TDC er et spændende nyt konsortium på det kommunale it-marked. De har leveret et tilbud, som lever fuldt op til kravene om en konkurrencedygtig pris kombineret med en høj kvalitet. Vi glæder os derfor til at samarbejde med dem om at udvikle en god løsning, der kan skabe stor værdi for kommunerne", udtaler Thomas Christiansen, markedsdirektør i KOMBIT.

Benchmarking internt og på tværs af kommunegrænsen

FLIS, som står for Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem, bliver en løsning, som gør kommunerne i stand til at benchmarke sig på tværs af kommuner og internt i kommunen. Der bliver også mulighed for at sammenligne sig med tal for hele landet, regioner, flere kommuner og enkeltkommuner.

Projektet afventer nu stand-still-periodens udløb den 2. januar 2012. Herefter vil kontrakten blive underskrevet, og udviklingen af FLIS gå i gang. En konkret tidsplan for udvikling af løsningen vil ligge klar i løbet af januar og vil fremgå af KOMBITs hjemmeside.

Syv leverandører var prækvalificeret i forbindelse med udbuddet, og de indkomne tilbud er blevet vurderet efter kriterierne kravopfyldelse og kvalitet (50 %), pris (30 %) og leveringstidspunkt og leveringssikkerhed (20 %).

 

Kontakt

Vicedirektør / Kommunikation og Implementering
3334 9466