KY offentliggør resume fra leverandørdialog

Kommunernes Ydelsessystem gennemførte i august en række tekniske leverandørmøder, der har resulteret i en række kommentarer til kravmaterialet, som der nu bliver arbejdet videre med.

Kommunernes Ydelsessystem gennemførte i perioden 20. – 30. august otte tekniske dialogmøder med interesserede leverandører. Møderne resulterede i flere end 200 kommentarer, der nu bliver offentliggjort i et resume i anonymiseret form. Resuméet indeholder de overordnede kommentarer og spørgsmål, som blev stillet under møderne, samt de kommentarer fra KOMBIT, der blev fremsat under møderne.

Materialet, herunder opmærksomhedspunkter og spørgsmål til leverandørerne, som møderne tog udgangspunkt i, findes her. Se KOMBITs præsentation til møderne her. Resumeet kan downloades nedenfor.