KSD får gode input fra arbejds- og referencegruppe

I sidste uge mødtes den kommunale arbejds- og referencegruppe på Kommunernes Sygedagpengesystem for sammen at tage endnu et vigtigt spadestik på projektet.

Deltagerne i den kommunale arbejds- og referencegruppe, der er en del af projektet, mødtes i sidste uge to dage i Middelfart. Frugtbare diskussioner om aktuelle emner - på tværs af de to grupper - bragte projektet et godt skridt nærmere et udbud.

På dagsordenen var følgende emner: 

  • Godkendelse af use cases og krav, samt få nye krav til materialet
  • Servicemål
  • Roller og rettigheder
  • Begrebs- og informationsmodel
  • Orientering om ud- og indfasningsscenarier
  • Gevinstrealisering – hvad vil digitaliseringen betyde for sagsbehandlernes arbejdsopgaver fremover

Videndeling er et nøgleord

Et andet vigtigt emne relateret til den organisatoriske implementering af den nye løsning, var best practice for videndeling mellem kommunerne. Der var et klart ønske om at lade kommunerne videndele med hinanden på tværs af kommunerne undervejs i implementeringsprocessen. Det vil betyde, at kommuner, der står over for at skulle implementere Kommunernes Sygedagpengesystem kan få gavn af andre kommuners erfaring med samme opgave.

Vi diskuterede også kommunale brevskabeloner, hvor der også var stor efterspørgsel og ønske om videndeling mellem kommunerne. En del kommuner har mange lokale brevskabelon, og i forbindelse med overgangen til KSD-løsningen ønsker kommunernes at rydde op og forbedre indholdet. Der var stor tiltro til, at kommunerne i fællesskab kan udarbejde nye, gode skabeloner.  

Tak for engageret deltagelse

Projektet vil gerne takke for to gode dage med aktiv deltagelse, mange gode input og stort engagement. Vi arbejder nu videre med materialet fra møderne.

Næste skridt på projektet er leverandørreview af dele af kravspecifikationsmaterialet efterfulgt af individuelle leverandørmøder. Datoer bliver snart udmeldt fra projektet.

Senere på året gennemfører projektet en kommunale høring af materialet, inden det er klar til at blive sendt i udbud. Høringen kickstartes på netværksmøderne for ydelseschefer den 5. og 6. november 2013. Invitationer til disse bliver snart sendt ud.