Kravspecifikation for udfasning af KMD Aktiv og KMD-sag Basis

Som led i arbejdet med de fælleskommunale udbud på monopolområdet, har KOMBIT på kommunernes vegne gennemført en teknisk dialog med KMD angående udfasningen af henholdsvis "KMD Aktiv" og ”KMD-Sag Basis”.

Som led i arbejdet med de fælleskommunale udbud på monopolområdet, som du kan læse mere om her, har KOMBIT på kommunernes vegne gennemført en teknisk dialog med KMD angående udfasningen af henholdsvis "KMD Aktiv" og ”KMD-Sag Basis”.

Dialogen har til formål at afklare de tekniske og økonomiske muligheder for at overføre kommunernes data fra de eksisterende KMD-løsninger til de kommende nye løsninger. Heri er indeholdt øvrige ydelser, som måtte være nødvendige for, at kommunerne reelt kan gennemføre en transition fra de nuværende løsninger til nye løsninger. Du kan læse mere om de kommende udbud for de nye løsninger ”Kommunernes Ydelsessystem” (KY) og ”Sagsoverblik/Partskontakt” (SAPA) her.

Dialogen har endvidere til formål at sikre, at KOMBIT kan stille den fornødne viden om data m.v. til rådighed for interesserede tilbudsgivere i de kommende udbudsforretninger, så afhængigheder til den eksisterende leverandør er minimeret. Samtidig er det en ramme for arbejdet, at KOMBIT og kommunerne alene kan købe ydelser hos KMD, som ikke kan rekvireres hos andre leverandører via udbud. 

Dialogen med KMD tager afsæt i Transitionsaftalen, hvoraf det fremgår, at KMD skal bistå kommunerne med udfasningsassistance under særlige vilkår. Med udfasningsassistance forstås bl.a. konvertering af data og adgang til historiske data samt adgang til genberegning.

Kravspecifikationer

Kravspecifikationerne for udfasningsarbejdet er udarbejdet i dialog med KMD. Du kan læse kravspecifikationen inkl. bilag for KMD-Aktiv og for KMD-Sag Basis til højre under "alle dokumenter". Bemærk, at kravspecifikationen for KMD-Sag Basis er opdelt i to - det skyldes, at KMD har taget et leveranceforbehold for ydelserne beskrevet i del II.

På baggrund af kravspecifikationerne afgiver KMD tilbud, som efterfølgende skal resultere i konkret leveranceaftale for de ydelser, KOMBIT forventer at aftage.