Kravspecifikation på Samarbejdsplatformen til review 17. juni

Den 17. juni 2016 vil kravspecifikationen på Samarbejdsplatformen blive sendt til review hos kommuner og leverandører.

Den 17. juni vil kravspecifikationen på Samarbejdsplatformen blive sendt til review hos kommuner og leverandører. Vi vil derfor bede personer, der ønsker at bidrage om at sætte kryds i kalenderen og gerne sætte lidt tid af til arbejdet. Deadline for tilbagemeldinger vil være den 1. juli.

Det materiale, vi vil bede kommuner og leverandører om at forholde sig til vil være de væsentligste dele af kravspecifikationen samt nogle tilhørende bilag, herunder de der vedrører implementering og uddannelse. Vi forventer, at materialet vil indeholde følgende elementer:

 • Definitioner (bilag 0)
 • Kravspecifikationen (bilag 2.1)
 • Begrebs- og informationsmodel (bilag 2.1.A)
 • Integrationer og snitflader (bilag 2.1.B)
 • Personas (bilag 2.1.D)
 • Brugerrejser (bilag 2.1.E)
 • Test og prøver (bilag 6)
 • Ydelser og servicemål (bilag 7.2.A)
 • Implementering (bilag 13)
 • Uddannelse (bilag 14)
 • Konceptnotat for sikkerhed

Beskrivelser af funktionelle og tekniske krav

Materialet indeholder beskrivelser af funktionelle krav, dvs. hvilke funktioner vi forventer Samarbejdsplatformen skal kunne understøtte f.eks. beskeder, kalender, opslag, sikker fildeling mv.

Også de tekniske krav vil være med i materialet. De tekniske krav er særligt interessante for leverandørerne, men også for teknisk mindede personer i kommunerne, da man her blandt andet kan se, hvilke andre systemer vi forventer, at løsningen skal interagere med på den ene eller anden måde, og hvilke browsere Samarbejdsplatformen forventes at understøtte.

I beskrivelsen af begreber vil det være muligt for udenforstående at læse sig frem til en forståelse af området samt en beskrivelse - dog i en tidlig version - af snitflader og integrationer, der som de tekniske krav er interessante både for leverandører og kommunernes tekniske folk.

Personas og brugerrejser skal give forståelse for løsningen

Beskrivelserne af personas og brugerrejser er beregnet til at give en forståelse for brugere af løsningen og de problemstillinger brugerne søger at løse gennem løsningen. Disse kan være interessante for både fagfolk i kommunerne og for leverandørerne, da personas og brugerrejser gerne skal hjælpe dem til at forstå målgruppen og Samarbejdsplatformen.

Bilagene der omhandler prøver og tests og ydelser og servicemål er primært rettet mod leverandører, men kommunerne er naturligvis meget velkomne til at læse og kommentere.

Bilagene om implementering og uddannelse håber vi at få tilbagemeldinger på fra fagpersoner i både kommuner og hos leverandører.

Omfangsrigt materiale

Samlet vil materialet blive ret omfangsrigt – vi forventer, at det vil blive på over 300 sider – men afhængig af profil og interesser er det meget forskelligt, hvilke dele der vil være relevante for hvilke personer. Eksempelvis vil en person, der primært har interesse i funktionerne i Samarbejdsplatformen kunne koncentrere sig om omkring 50 sider.

Det vil som udgangspunkt være BPI-kontaktpersonerne i kommunerne, vi beder om at læse og kommentere de største dele af kravspecifikationen, men vi håber, at de kan søge støtte fra fagpersoner til de dele af materialet, der er relevante for deres respektive fagområder. Det drejer sig særligt om lærere, pædagoger og diverse vejledere, der kan bidrage til at verificere, at materialet rammer rigtigt mht. funktionalitet.

BPI-kontaktpersoner får kernerolle

Da det kan være nødvendigt med en introduktion til materialet, og for at vi skal kunne beholde overblikket, vil vi opfordre til, at BPI-kontaktpersonerne koordinerer arbejdet i deres respektive kommuner.

Som hjælp i processen vil KOMBIT lave læsevejledninger til materialet. Den til kommunerne vil være klar i forbindelse med offentliggørelsen af materialet, mens læsevejledningen til leverandørerne følger i ugen efter. Leverandørernes læsevejledning vil desuden indeholde en række spørgsmål.

Vi er helt klar over, at det vil være en stor opgave at læse kravspecifikationen her før sommerferien, men håber alligevel, at mange vil kunne afse tid til det, da det er væsentligt i forhold til at kunne indarbejde kommunernes ønsker og overholde den nye tidsplan for projektet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407