Kravspecifikation for Kommunernes Ydelsessystem i Kommunal høring

Projektet har offentliggjort kravmateriale, der er i høring i kommunerne frem til 11. juni.

Netværksmøderne for landets ydelseschefer den 14. og 15. maj var startskuddet til den høringsproces af kravene til KY, som hver enkelt kommune skal gennemføre i perioden frem til 11. juni. Kravspecifikationen er fra projektets side ved at være færdig, men kan først blive endeligt, når kommunerne har haft lejlighed til at læse den igennem og komme med deres input. Høringsprocessen skal sikre, at kvaliteten af den endelige KY-løsning lever op til kommunernes behov, og derfor er det vigtigt, at så mange kommunerne som muligt involverer sig i processen og øver indflydelse på indholdet.

Høringskoordinator gennemfører processen

Hver kommune har udpeget en såkaldt høringskoordinator, der koordinere og gennemfører høringsprocessen i egen kommune og kommer med en samlet tilbagemelding til KOMBIT. Høringskoordinatoren har fået udleveret en drejebog, der giver input, ideer og forslag til, hvordan kommunerne kan gribe en lokal høringsproces an med indsamling af høringssvar i kommunen.

Den videre proces

Når høringsrunden slutter, bliver der lukket for kommentarer fra kommunerne. Som afslutning på processen afholder KY igen to identiske møder, hvor projektet indsamler
mundtlig feedback fra alle kommunerne. Feedbackmøderne finder sted d. 18. juni kl. 10-12 i Jylland og kl. 14.30-16.30 på Sjælland. Nærmere information om sted følger her på KOMBITs hjemmeside.
 

Kravmaterialet

Projektet offentliggør løbende kravmaterialet til løsningen på KOMBITs hjemmeside - se det her.
 

Vi ser frem til at modtage tilbagemeldingerne fra kommunerne.