Kravmateriale for KY i høring blandt leverandører

Kommunernes Ydelsessystem vil gerne i dialog om kravmaterialet med interesserede leverandører og inviterer derfor til leverandørmøder fra medio august af.

Kommunernes Ydelsessystem (KY) har i foråret publiceret foreløbige versioner af leverancebeskrivelser for funktionelle og non-funktionelle krav til høring. Materialet har allerede været i kommunal høring - det kan du læse mere om her. Nu vil vi i projektet gerne i dialog med interesserede leverandører omkring materialet.

Fra d. 20. august vil der således blive arrangeret møder med de leverandører, der ønsker det. Møderne vil blive arrangeret efter først-til-mølle princippet, og kan ske ved kontakt til leverandørchef Jesper Bo Seidler på jsi@kombit.dk.

Opmærksomhedspunkter

Ved gennemgang af kravmaterialet – som du finder her – skal du være opmærksom på følgende:

 • Der er endnu ikke taget stilling til de enkelte kravs vægtning i mindstekrav, krav og optioner  – alle krav har pt. stående (MK) for mindstekrav, men det er altså ikke udtryk for en endelig stillingtagen. Projektet tager stilling til dette umiddelbart efter sommeren.
 • Det fremgår endnu ikke tydeligt af materialet, men KOMBIT ønsker at modtage tilbud, der indeholder standardkomponenter i så vid udstrækning som mulig, hvor dette reducerer den samlede løsnings pris.
 • Der vil blive udarbejdet en række use cases på central funktionalitet.
 • Der vil i tildelingen af leverandør til KY blive lagt vægt på en prototype på brugergrænsefladen for sagsbehandlere og en prototype for borgerne i selvbetjeningsløsningen.
 • Der skal ikke være mulighed for forskellige udgaver af KY i de enkelte kommuner, men det skal være muligt at foretage lokal konfigurering i forhold til bl.a. opsætning af brevskabeloner, brugerrettigheder mv.
 • Vi anvender KOMBITs standard driftskontrakt (som du finder her [link]).

Spørgsmål til dialog

I projektet har vi formuleret en række konkrete spørgsmål, som vi ønsker dialog omkring til møderne:

 • Er der krav, som I vurderer kunne justeres, så det giver en reduktion i prisen?
 • Er der krav, som I vurderer vil problematisere anvendelsen af standardsystemer, herunder integrationen til støttesystemer?
 • Er der særlige områder, hvor det er vanskeligt at forstå de forretningsmæssige krav?
 • Licenser; hvad er den gode model?
 • Er der særlige udviklingsområder, hvor I vil foretrække iterative forløb?
 • I hvilket omfang stilles testmiljø til rådighed – hvad har I af testmiljøer og hvordan forestiller I jer testen gennemført?
 • Hvad vil I foretrække omkring indfasning af åbne sager ; automatisk indlæsning eller manuel indtastning?
 • Hvordan forestiller I jer henholdsvis den tekniske og den organisatorisk implementering?

Under ”Downloads” nederst på siden her finder du brugerrejsen for henholdsvis en sagsbehandler og en borger på selvbetjeningsløsningen. Vi håber at disse giver en indsigt i den ønskede funktionalitet uden at det begrænser jeres mulighed for at byde med standardløsninger og komme med alternative løsningsforslag.