Kontrakt underskrevet på udbuddet af NemRefusion

KOMBIT har netop skrevet kontrakt med Edora A/S, der bliver leverandør på NemRefusion 3.0.
Der skal udvikles en helt ny og tidssvarende NemRefusion kaldet NemRefusion 3.0, og leverandøren, der skal udvikle løsningen, bliver Edora A/S.
 
NemRefusion er en lovbunden løsning, og den nye løsning skal kunne håndtere de samme lovmæssige opgaver, som den nuværende NemRefusion løsning.
 
Iradj Farahani, der er projektleder for NemRefusion forklarer, at selvom, at der i første omgang lægges vægt på at udvikle en løsning, der kan varetage de samme lovmæssige opgaver som den nuværende, er der tale om en helt ny løsning, og den vil derfor indeholde forbedringer allerede fra start. Blandt andet er målet at lave en moderne brugergrænseflade, der er mere brugervenlig.
 
”Vi har en lang liste med forbedringsønsker fra brugerne af den nuværende NemRefusionløsning, som vi tager med, når vi går i gang med den videre udvikling af NemRefusion 3.0, og vi vil løbende involvere brugerne i projektet”, fortæller Iradj Farahani.
 

Ny leverandør har erfaring med SCRUM

I udbudsmaterialet var der lagt vægt på, at den kommende leverandør skulle have erfaring med at arbejde med agile udviklingsmetoder, fx SCRUM. Principperne bag den agile tankegang går ud på, at udviklingen sker i samarbejde med kunden i små, iterative udviklingsforløb, så ændringer i behov hurtigt opsamles, og planen løbende kan tilpasses.
Med et agilt projekt kan vi bedre målrette og prioritere udviklingen mod det, der giver mest værdi for kommunerne og brugerne.
 
”I udbuddet af NemRefusion 3.0 har vi derfor valgt i højere grad at fokusere på leverandørens samarbejdsform og -evner i evalueringen af tilbuddene, idet samarbejde er altafgørende for projektets succes. Vi håber på, at vi netop ved at vælge en projektform der faciliterer tæt samarbejde og en høj grad af tillid, kan skabe et effektivt team med høj produktivitet”, siger Iradj Farahani.
 
Et mål for KOMBIT og kommunerne er at udvide markedet og øge konkurrencen om de løsninger, vi udbyder. Dette mål er også lykkes her.
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410