Konsulent valgt til kravspecificering på nyt bibliotekssystem

Den 1. maj blev arbejdet med udarbejdelse af kravspecifikationen af et nyt fælleskommunalt bibliotekssystem skudt i gang.

Projektet er nu bemandet med en ekstern konsulent, Henrik Mørup Amini fra Devoteam, der efter annoncering blev udvalgt til at forestå kravspecifikationsarbejdet. Herudover er fra bibliotekernes egen verden projektleder Per Kjær, ITK-Informatik, Aarhus kommune, indstationeret i projektet på fuld tid.

Endelig er Niels Højer-Pedersen indtrådt som KOMBITs projektleder, mens Steen Pedersen forsat vil være knyttet til projektet, primært med fokus på kommunernes business case.

Fokus er lige nu rettet mod mødet d. 9. maj i Vejle, hvor alle personer, der har vist interesse i at være med til at give indhold til kravspecifikationen er inviteret. I slutningen af uge 18 udsender KOMBIT en agenda for mødet, og vi ser meget frem til et spændende og udbytterigt kick-off møde i Vejle.