Konkurrencedygtig leverandør i det kommende kommunale it-landskab?

KOMBIT ønsker at sikre, at alle centrale it-leverandører melder sig klar til at bidrage til monopolbruddet og i tide får etableret de rette snitflader

KOMBIT ønsker med de fælleskommunale Støttesystemer at gøre sager, dokumenter og informationer let tilgængelige. Disse vil bl.a. blive udstillet i SAPA, som skal give kommunale medarbejdere et overblik over den enkelte borger. For at SAPA kan vise et fuldstændigt billede, er det nødvendigt, at Støttesystemerne indeholder data om alle relevante sager og dokumenter fra kommunale ESDH-systemer samt fagsystemer.

Med udgangspunkt i det konkrete behov ønsker KOMBIT at indgå i dialog med leverandører, der leverer ESDH-systemer, fagsystemer mv. til kommunerne. Formålet med dialogen er at sikre, at kommunernes it-leverandører benytter de relevante Støttesystemer, inden kommunerne tager SAPA i brug. Dette betyder, at leverandørerne benytter, afleverer og modtager data fra Støttesystemerne.

I forbindelse med integrationen til de fælleskommunale Støttesystemer har KOMBIT udarbejdet en række dokumenter under navnet ’Vilkår for integration til Støttesystemerne’. Disse suppleres af en vejledning til kommuner i, hvordan de tager højde for Støttesystemerne ifm. udbud.

Vilkår for integration til Støttesystemerne

Vilkårene består af beskrivelser af de enkelte støttesystemer samt information om den tekniske løsning og hvordan der integreres hertil. Vilkårene for brug af støttesystemer spiller en central rolle, da de fryses før udbudsmaterialet offentliggøres og kan lægges til grund for leverandørernes udvikling af snitflader.

KOMBIT ønsker, som nævnt ovenfor, at sikre, at alle centrale it-leverandører melder sig klar til at bidrage til monopolbruddet og i tide får etableret de rette snitflader. En forudsætning herfor er bl.a., at leverandørerne kender og forstår vilkårene.

Vejledning til kommunerne

KOMBIT vejleder allerede kommunerne i at tage højde for Støttesystemerne i forbindelse med kommende udbud, genudbud, indkøb og kontraktforhandlinger. Dette gøres igennem Drejebogen samt en vejledning, der henvender sig til de personer i kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og andet materiale i forbindelse med it-udbud. I vejledningen giver KOMBIT forslag til, hvordan brugen af Støttesystemerne kan indgå i kommunens kommende udbudsmateriale.

Som leverandør til kommunerne må det derfor forventes, at krav om brug af de fælleskommunale Støttesystemer bliver elementer i kommende udbud på det kommunale marked.

Tidspunkt og tilmelding

KOMBIT ønsker at sikre en så smidig overgang for både kommuner og leverandører. Det planlægges derfor, at afholde en række informationsmøder for leverandører, hvor KOMBIT informerer om brug af de fælleskommunale Støttesystemer. Det endelige antal møder er endnu ikke fastlagt – dette beror ligeledes på leverandørernes behov.

På møderne vil SAPA-projektet og Kommunernes Datafælleskab fortælle om KOMBITs behov og forventninger til leverandørerne.

Det første møde afholdes hos KOMBIT torsdag d.6. marts kl.15-16.30 (BEMÆRK: mødet er forlænget med 30min). Tilmelding sker igennem dette link.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9438