Kommunernes Ydelsessystem offentliggør revideret kravspecifikation

Efter en gennemskrivning er kravspecifikationen nu klar i v. 0.95
Gennem de seneste måneder har en række aktiviteter på projektet givet input til gennemskrivningen af kravspecifikationen for Kommunernes Ydelsessystem. Både kommunale høringssvar, internt review  og leverandørhøringssvar har bidraget med stof arbejdet på materialet, som nu er tæt på endeligt. Desuden er konsekvenserne af Kontanthjælpsreformen blevet indarbejdet i udbudsmaterialet.
 
Revideringen af materialet vedrører primært de funktionelle- og non-funktionelle krav, som KOMBIT nu offentliggør. Gennemskrivningen er sket i samarbejde med projekt Kommunernes Sygedagpengesystem af hensyn til leverandører, der kan være interesseret i at byde på begge løsninger, når de går i udbud.
 
KOMBIT opfordrer til, at især leverandører gennemlæse materialet, der byder på en række præciseringer, og hvor bl.a. en række risikoelementer fra tidligere versioner er fjernet. KOMBIT vil sætte stor pris på tilbagemeldinger fra leverandørerne, hvis man stadig finder væsentlige cost-drivers eller risikoelementer i den gennemskrevne kravspecifikation. 
 
Du kan hente materialet via dette link. [Kommentar 18/6 2014: Kravmaterialet er fjernet fra kombit.dk og kan hentes i KOMBITs udbudssystem, EU Supply. Derfor virker omtalte link ikke]
 

Næste skridt

KOMBIT forventer, at udbudsbekendtgørelsen vil ske primo marts 2014. KOMBIT vil lægge vægt på, at leverandørerne vil kunne præsentere en mock-up/prototype eller anden form for visning af brugergrænsefladen for sagsbehandlere og brugergrænsefladen på den borgerrettede selvbetjeningsløsning i tilbudsfasen.
 
Nu hvor samtlige kommentarer fra den kommunale høring er endeligt bearbejdet, har samtlige kommuner fået individuelle svar på, hvordan der er arbejdet videre med den pågældende kommunes høringssvar i den nuværende version af kravspecifikationen. På hjemmesiden offentliggør projektet i den nærmeste fremtid en samlet oversigt over alle høringssvar i anonymiseret form.
 
Kommentarer til materialet kan rettes til leverandørchef Jesper Seidler på jsi@kombit.dk