Kommunernes data og infrastruktur (KDI) søger nyt styregruppemedlem

Har du lyst til at bidrage strategisk til værdiskabelse gennem den videre udvikling af den fælleskommunale infrastruktur?

Styregruppen arbejder for at øge gevinstrealiseringen af den fælleskommunale infrastruktur blandt andet ved at sikre at infrastrukturen udvikles så den forbliver relevant, understøtter den kommunale forretning og anvendelsen af infrastrukturen naturligt udbredes blandt kommunerne og deres it-leverandører.

Vi søger en kommunal strateg med solid indsigt i tværgående muligheder, problemstillinger og sammenhænge indenfor digitaliseringen af den kommunale forvaltning.

Tværkommunalt perspektiv

KDI’s styregruppe udgøres af ni kommunale repræsentanter, som skal understøtte bredden i det kommunale perspektiv.

Det er afgørende, at ethvert styregruppemedlem i KDI evner at se ud over egne kommunale grænser og rette fokus mod de behov og muligheder som går på tværs af kommuner, myndigheder og teknologier.

Gennem tværkommunale behov skal du bidrage til at definere, hvordan den fælleskommunale infrastruktur proaktivt kan understøtte operationalisering af relevante fællesoffentlige og –kommunale strategier inden for kommunal digitalisering.

Du forventes ligeledes at gå forrest og sikre, at din kommune viser vejen i forhold til, hvordan infrastrukturen kan skabe gevinster på strategisk såvel som operationelt niveau.

Praktik og logistik

For at komme i betragtning som styregruppemedlem skal du være ansat i en kommune. Du forventes at have en stilling med solidt overblik over- og indsigt i det kommunale it-landskab såvel som den teknologiske udvikling, fx som it- og digitaliseringschef.

Den ledige plads i styregruppen er resultatet af, at vores tidligere repræsentant fra Københavns Kommune er trådt ud. Det vil derfor være en fordel, hvis du også repræsenterer en af landets større kommuner.

Styregruppen mødes en gang hvert kvartal, hvor henholdsvis kommunerne, KL, UDK og KOMBIT drøfter strategiske og praktiske initiativer med relevans for infrastrukturen.

Hvervet som styregruppemedlem er ulønnet.

Sådan søger du

Har du interesse i rollen som medlem af KDI Styregruppe, kan du til og med den 22. september melde dit kandidatur til KDI via denne formular.

KOMBIT beslutter ud fra ansøgningerne hvilken kandidat, der matcher den nuværende styregruppe bedst.

I ansøgningen vil du blive bedt om at angive:

  • din motivation for at deltage
  • hvad du forventer at opnå ved at deltage i styregruppen
  • hvad du bidrager med til styregruppen
  • din kommunes ambitioner og aktuelle arbejde med den fælleskommunale infrastruktur

Møder i efteråret 2022 er indkaldt og afholdes i KOMBIT

  • Mandag den 10. oktober kl. 10-14
  • Tirsdag den 13. december kl. 10-14