Kommuner udstiller FLIS-tal i egne BI-systemer

Ét system, hvor brugerne både kan se egne BI-data og benchmark-tal. Det er ideen bag, at Næstved og Vejle Kommuner i løbet af efteråret vil begynde at gøre FLIS-data synlige i deres eget BI-system.

Siden 2012 har de fleste danske kommuner kunne få adgang til data om dem selv og andre kommuner ved at logge ind på FLIS-portalen. Men i Næstved og Vejle kommuner går man skridtet videre. Begge kommuner kommer nemlig nu med en løsning, som gør det muligt at udlæse FLIS-data og gøre dem synlige i deres egen BI-løsning.

IT-projektleder Janne Jørgensen fra Næstved Kommune forklarer:

”Vi har den holdning, at vores brugere kun skal bruge en løsning. Derfor har vi valgt at udlæse alle FLIS-data, så brugerne vil kunne få adgang til benchmark-data fra vores lokale LIS-løsning.”

Lokale og FLIS-data i samme skærmbillede

I praksis vil det fungere sådan, at brugere i Næstved Kommune i fremtiden vil kunne se bearbejdede data fra Næstved Kommune og benchmark med andre kommuner i samme skærmbillede. Det sker for at udnytte data og fordele ved begge systemer.

I Vejle Kommune har bevæggrundene været de samme. Her fortæller økonomisk konsulent Torben Søndergaard: 

”Vi kan drage stor nytte af at bruge FLIS-data som supplement til vores egne data. Men det giver ikke mening for os at bruge to forskellige systemer. Derfor har vi valgt at samle data i vores BI-system.”

Både i Næstved og Vejle Kommuner bruger man BI-systemet ude i fagområderne. Ifølge Torben Søndergaard bruges Vejle Kommunes eget BI-system på mange forskellige niveauer ude i f.eks. daginstitutioner. Torben Søndergård forventer, at FLIS-data fremover vil blive brugt til at starte en ”undring”:

”Muligheden for benchmarking, som ligger i FLIS-data, tror vi kan skabe en værdi for vores organisation. Hvis en leder f.eks. kan se, at der er nogle kommuner, der klarer sig meget bedre end os kunne det jo være, at vi skulle invitere os selv på besøg for at høre, om vi kan lære noget.”

Ledelse skal være med

Både Næstved og Vejle Kommuner vil udrulle de nye funktioner i løbet af efteråret. Til spørgsmålet om, hvad det kræver at få udarbejdet de nye funktioner svarer Janne Jørgensen, at direktionen skal vise vejen:

”Det er direktionen, der har båret det igennem. Opbakningen derfra har haft afgørende betydning for, at vi er nået så langt på LIS-området, som vi er”.