Kommuner giver gode input til Samarbejdsplatformen

I fredags den 1. juli var der deadline for input i forbindelse med review af kravspecifikation og dele af det øvrige udbudsmateriale på Samarbejdsplatformen.
Kommuner giver gode input til Samarbejdsplatformen
Kommuner giver gode input til Samarbejdsplatformen

De seneste par uger har en del kommuner haft travlt med at læse og kommentere på materialet i forbindelse med det kommende udbud af Samarbejdsplatformen. 39 kommuner og tre leverandører har indsendt kommentarer til kravsspecifikationen og det øvrige materiale på Samarbejdsplatformen.

Fra KOMBITs side vil vi naturligvis gerne takke alle de kommuner og leverandører, der på trods af den stramme tidsplan har lagt en stor indsats. Vi er klar over, at vi har lagt et tidsmæssigt pres på kommunerne i en periode op til sommerferien, der i forvejen er travl.

Af hensyn til tidsplanen og den forestående sommerferie var det nødvendigt at lægge reviewet nu for at kunne komme i udbud i år, og vi er meget glade for, at så mange kommuner alligevel havde mulighed for at hjælpe.

Vi vil nu gå i gang med at læse kommentarerne og indarbejde dem i materialet. I august vil vi lægge en samlet tilbagemelding ud med en opsummering af indkomne kommentarer og tilpasninger. Den vil kunne findes på KOMBITs hjemmeside. 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407