Kommunale it-leverandører kørt i stilling til ibrugtagning af Indekser

Nu er startskuddet lydt til at få data i Indekserne (Sags-, Dokument- og Ydelsesindeks) fra landets ESDH- og jobcentersystemer.

Tirsdag den 5. marts satte KOMBIT, landets leverandører af ESDH- og jobcenterløsninger samt en række kommuner gang i et centralt forløb med at få data i Sags-, Dokument- og Ydelsesindeksene. Det er en hjørnesten i arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur og en afgørende forudsætning for at de kommunale slutbrugere på sigt kan få et bredere overblik i overblikssystemet SAPA (Sags- og Partsoverblik).

Helt konkret vil data fra ESDH- og jobcenterløsninger på sigt kunne flyde friere rundt på tværs af kommunale it-løsninger. Det er en afgørende forudsætning for helhedsorienteret sagsbehandling og sammenhængende borgerforløb, og kommunerne forventer, at leverandørerne spiller aktivt med i arbejdet.

Vigtigt at få leverandørerne i tale

Leverandørerne bliver mødt med krav fra kommunerne om at kunne etablere de nødvendige integrationer over mod Indekserne. Derfor investerer KOMBIT i, at processen kommer godt fra start.

Det er vigtigt for os at se leverandørerne i øjnene og få afstemt vores gensidige forventninger til, hvordan vi kommer bedst muligt fra start med dette vigtige arbejde.”, udtaler forvaltningsdirektør Søren Kromann, og fortsætter:

Der er nemlig tale om en vigtig milepæl for den fælleskommunale infrastruktur og dermed også fremtidens it-understøttelse af den kommunale forretning.

En god start for pilotkommuner og leverandører

På det netop overståede opstartsmøde var der da også positiv feedback fra såvel leverandørrepræsentanter som kommunale deltagere.

Opstartsmødet bekræftede os i, at de igangværende tekniske, funktionelle og forretningsmæssige aktiviteter der skal til, for at eDoc kan levere ESDH data til Sags- og dokument indeksene, er de rigtige.”, fortæller Kim Jonassen, Senior Forretningskonsulent, Fujitsu, eDoc ESDH, og forklarer videre:

Set i lyset af de drøftelser vi har haft med vores kunder omkring SAPA og støttesystemerne på nuværende tidspunkt, giver det os som leverandør en rettesnor for prioriteringen af de faser, som indgår i det samlede projekt.

Specialkonsulent fra Syddjurs Kommune, Henrik Bojsen, meldte tilbage:

Det var en rigtig god oplevelse. Ud over at få overblik over det pilotforløb vi skal i gang med, fik vi også en anledning til at drøfte forløbet ansigt til ansigt med vores leverandører. Der er kompetente kræfter hele vejen rundt, og vi føler os helt trygge ved det forløb vi ser ind i.

Både kommuner og leverandører ser således frem til at komme videre i processen med at få data i Indekserne.

Processen fortsætter

I de kommende måneder indgår ESDH- og jobcenterleverandørerne sammen med en række kommunale kunder i et styret forløb. KOMBIT understøtter forløbet med ugentlige statusmøder og giver mulighed for løbende at hente bistand hos KOMBITs specialister.

Målet er, at leverandørerne på de to fagområder fra andet halvår 2019 kan levere de integrationer, som de kommunale kunder efterspørger.

Efterfølgende forventes tilsvarende  forløb på de øvrige store fagområder – fx Sundhed, Omsorg og Specialområdet – endeligt tidsplaner eller rækkefølge er endnu ikke endeligt fastlagt.

Du kan læse mere i tidligere nyhed om tilslutning til af løsninger til den fælleskommunale infrastruktur.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9460