Kommunal referencegruppe bliver ny juridisk sparringspartner for KOMBIT

Referencegruppen skal sikre dialog og videndeling om forskellige juridiske emner mellem kommunerne og KOMBIT.

KOMBITs Videncenter, der samler og understøtter delingen af kommunernes og KOMBITs erfaringer med it-indkøb og -projekter, har etableret en kommunal juridisk referencegruppe.

Referencegruppen skal drøfte tværgående juridiske spørgsmål om forhold mellem kommuner og KOMBIT, samt give værdifuld sparring om og input til konkret materiale, fx databehandleraftaler ved køb af it-løsninger.

Starter med databehandleraftaler og kommunale standardvilkår

Fælles for de emner og materialer, som gruppen skal drøfte, er at de skal give værdi for kommunerne og KOMBIT. På gruppens første møde i august 2016 vil det derfor være databehandleraftaler og videreudvikling af de kommunale standardvilkår, der er på dagsordenen.

Hvem deltager i gruppen?

Referencegruppen er sammensat af otte kommunale medlemmer, som kan bidrage med viden om kommunernes behov, samt to jurister fra KOMBIT.

De kommunale medlemmer repræsenterer følgende kommuner:

  • Bornholm
  • Hjørring
  • Hvidovre
  • København
  • Odense
  • Slagelse
  • Tårnby
  • Aalborg

Opdateringer på kombit.dk og videndeling via Yammer

KOMBITs Videncenter vil løbende fortælle om gruppens arbejde via KOMBITs hjemmeside. De produkter, som gruppen giver input til, vil ligeledes blive delt med kommuner og andre interesserede i KOMBITs Videncenter.

Videncentret administrerer desuden et lukket Yammer-netværk for kommunerne. Netværket er et lukket online forum til sparring mellem kommuner om indkøb af it-løsninger og lignende emner. Hvis du er ansat i en kommune og arbejder med eller har interesse for it-indkøb, kan du blive medlem af netværket. For at blive medlem af netværket, skal du sende en mail til videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495