Kommunal høring på KSD afsluttet

Kommunernes Sygedagpengesystem gennemførte i perioden 5.-27. november en kommunal høring af kravspecifikationen. Høringen er nu afsluttet, og projektet har modtaget mange gode input til det videre arbejde.

Mange kommuner valgte at deltage i den kommunale høring af kravmaterialet på Kommunernes Sygedagpengesystem. Kommunerne havde mulighed for at tilpasse deltagelsen efter sine ressourcer, og kunne besvare en minimum, medium eller maksimum "pakke", som dykkede ned i forskellige områder af kravmaterialet.

Projektet kan allerede nu konstatere, at der især har været interesse for at kommentere følgende afsnit:

  • Funktionelle krav
  • Arbejdsgange
  • Selvbetjening

Der er både kommet konkrete forslag til opmærksomhedspunkter og forbedringer og mange kommentarer om, at materialet allerede fremstår grundigt gennemarbejdet. Projektet takker for de mange kommentarer og den engagerede deltagelse!

Kommentarer inddeles i tre kategorier

Projektet arbejder nu videre med alle kommentarerne - i første omgang for at kategorisere dem efter følgende tre kategorier:

  • Kommentarer der bliver indarbejdet
  • Kommentarer der bliver analyseret videre
  • Kommentarer der bliver afvist

Arbejdet med kommentarerne vil foregå frem til januar måned. Her bliver der sendt en rapport til samtlige kommuner, der har deltaget høringen, hvor man kan se alle kommentarer og hvilken kategori, de enkelte kommentarer er placeret i.

Præsenteres på feedbackmøder

På feedbackmøder for de høringsansvarlige den 10. og 11. december gennemgår vi på overordnet plan de temaer, der har tegnet sig i høringen og peger på de steder, hvor der er større tvivlsområder, der skal behandles yderligere.

Tilmelding til feedbackmøde på Sjælland den 10. december her.

Tilmelding til feedbackmøde i Jylland den 11. december her.