Kommunal høring af KY's kravspecifikation afsluttet

Kommunernes Ydelsessystem har nu afsluttet den kommunale høring af kravspecifikationen for løsningen.

Den 18. juni havde KY-projektet sat de høringsansvarlige for den kommunale høring af kravspecifikationen i stævne for at give dem feedback på den høringen og dens resultater.  

Mange positive tilbagemeldinger

Vi vil fra projektets side gerne takke for den meget store og grundige indsats, mange kommuner har lagt i at sætte sig ind i materialet for at kunne give os konstruktiv feedback. Det har bidraget til mange gode input til det afsluttende arbejde i projektet, før vi kan lukke kravspecifikationen. Vi har været meget glade for de mange svar, vi har modtaget fra kommunerne, og ikke mindst for de generelt positive tilkendegivelser, mange kommuner er kommet med til projektet, selv hvis de ikke har haft ressourcer til at gennemgå hele det omfattende materiale.

Det videre arbejde 

På feedbackmøderne gennemgik vi de tre kategorier, vi har valgt at opdele høringssvarene i:
1. Høringssvar der kræver ydereligere analyse og prioritering
2. Høringssvar der vil blive skrevet ind i udbudsmaterialet hen over sommeren og
3. Emner der ikke vil blive arbejdet videre med (fordi de enten allerede indgår i materialet, eller som der allerede er vurderet ikke skal indgå).

Flertallet af høringssvarene ligger i den kategori der kræver yderligere analyse i KOMBIT. Umiddelbart efter sommerferien vil projektet gennemgå hver af høringssvarene i denne kategori. Vi vil arbejde med disse i både projektets kommunale arbejds- og referencegruppe, så der kan blive udarbejdet en indstilling til projektets styregruppe om, hvilke forslag der skal med, og hvilke der eventuelt må vente til en senere version af Kommunernes Ydelsessystem.

Se præsentationen fra mødet nedenfor.