Kommunal høring af kravspecifikation for KSD i gang

Netværksmøderne for landets ydelseschefer den 5. og 6. november var startskuddet til en kommunal høring af kravspecifikationen for Kommunernes Sygedagpengesystem. Høringen løber frem til 27. november 2013.

Høringen, der blev igangsat på de seneste netværksmøder for ydelseschefer og høringsansvarlige, er et tilbud til kommunerne om at sætte deres fingeraftryk på løsningen, og den skal være med til at sikre, at det kommende Kommunernes Sygedagpengesystem møder kommunernes behov. Kravspecifikationen for den nye løsning er ca. 95% færdig. Dermed er kravmaterialet ikke endeligt, men afventer nu at så mange kommuner som muligt involverer sig i sidste del af processen og øver indflydelse på indholdet.

Involvering kan tilpasses ressourcer

Da kommunerne er forskellige i størrelse og i forhold til ressourcer, kan kommunerne vælge at tilpasse deres deltagelse i høringsprocessen. Materialet er opdelt i tre ”pakker” – maksimum, medium og minimum – og kommunen vælger selv, hvilken af de tre pakker, der skal afsættes ressourcer til at gennemlæse og kommentere.  

Høringsansvarlig styrer processen

De kommuner, der ønsker at deltage i høringen, har udpeget en ”høringsansvarlig”, der gennemfører høringsprocessen i sin kommune og kommer med en samlet tilbagemelding til KOMBIT. Høringsprocessen er blevet grundigt gennemgået på netværksmøderne, og KOMBIT har lavet en drejebog, der guider kommunen gennem den lokale høringsproces. Drejebogen er vedhæftet nederst på siden og indeholder bl.a. forslag til reviewpersoner, hørings”pakker” og proces.

Det videre forløb

Når høringsrunden slutter, bliver der lukket for kommentarer fra kommunerne. Derpå afholder KSD to identiske møder for de høringsansvarlige, hvor projektet samler op på høringsprocessen og overordnet præsenterer kommunernes kommentarer. Feedbackmøderne finder sted:

  • Den 10. december 2013 kl. 10-12 hos KL, Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S
  • Den 11. december 2013 kl. 10-12 på Jægergården, Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C

 

Materiale til høringsproces

Materialet til gennemførelse af høringsprocessen kan hentes nederst på denne side og omfatter:

  • Kravmateriale
  • Drejebog for høringsproces
  • Brugerrejser
  • Kopi af svarskemaer i Word (indtastningen sker dog i svarskemaer, som den høringsansvarlige får tilsendt link til fra KOMBIT pr. mail)

Videoen om Kommunernes Sygedagpengesystem kan ses her.

Vi ser frem til at modtage tilbagemeldingerne fra kommunerne og ønsker god høringsproces.