Kommunal høring af Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem starter kommunal høring af kravspecifikationen ved netværksmøder den 5. og 6. november 2013.

Den 5. november (på Sjælland) og 6. november (i Jylland) holder KOMBIT atter netværksmøder for landets ydelseschefer (eller tilsvarende) - denne gang primært om Kommunernes Sygedagpengesystem, som på møderne starter en 3-ugers høring af kravene til den nye løsning.

KOMBIT håber at se flest mulige af landets ydelseschefer til møderne. Ydelsescheferne er nøglepersoner for både Kommunernes Sygedagpengesystem og Kommunernes Ydelsessystem og bør allerede nu – og løbende frem mod idriftsættelsen af de nye løsninger kommunerne – holde sig orienteret om status løsningerne og planerne om implementering.

Kommunal høring af Kommunernes Sygedagpengesystem

På møderne igangsætter projektet en kommunal høring af kravene til Kommunernes Sygedagpengesystem. Tidligere på året gennemførte KOMBIT en lignende høring af Kommunernes Ydelsessystem, som gav mange gode input til den endelige kravspecifikation. Den kommende høring af Kommunernes Sygedagpengesystem bliver dog af mindre omfang, idet kun centrale dele af kravspecifikation og udbudsmateriale bliver sendt i høring.

Deltagelsen i den kommunale høring er et tilbud til de kommuner, der ønsker indflydelse på kravspecificeringen af den nye løsning.

Høringsansvarlig driver lokal høringsproces

Kommuner, der vil deltage i høringen, skal udpege en såkaldt ”høringsansvarlig”, der skal drive høringen i egen kommune og lave én samlet tilbagemelding om kravene til KOMBIT inden tidsfristens udløb. Den høringsansvarlige er også inviteret til at deltage på netværksmøderne, hvor KOMBIT udleverer en drejebog med anbefalinger og vejledning om høringen, og gennemgår processen grundigt.

Høringsprocessen slutter den 27. november og bliverafrundet af feedbackmøder for de høringsansvarlige den 10.-11. december 2013.

Se program for netværksdagene nedenfor.

Der er lukket for tilmelding. Kontakt venligst Tinne Stens Nikolajsen (tnn@kombit.dk), hvis du har ændringer til din tilmelding.