Kommentar til medieomtale af Det ny fælles bibliotekssystem

KOMBIT kommenterer de seneste dages medieomtale af projektet.

De seneste dage har der kørt en historie om Det ny fælles bibliotekssystem i medier som Computerworld og Version2. Historien tager udspring i it-firmaet Scandon, som har ytret deres umiddelbare kritik af emner som pris og proces omkring projektet med at tilvejebringe et Nyt fælles bibliotekssystem til landets kommuner. KOMBIT har kommenteret artiklen i Computerworld, men vi vil gerne her benytte lejligheden til at slå fast, at Scandons udtalelser i medierne må stå for deres egen regning og ligger meget langt fra realiteterne i projektet.

Kritik af processen

Projektet kritiseres for den proces, der har været omkring tilblivelsen af kravspecifikationen. Vi betragter imidlertid den brede kreds af skole- og biblioteksfolk, der har deltaget i de mange workshops, som helt unik i udbudssammenhæng. Biblioteksfolkene, der står bag udbuddet, har fra starten ønsket en inkluderende tilgang til arbejdet, og på dén baggrund har vi givet alle kommuner mulighed for at deltage. KOMBIT har gennem hele processen støttet op med faglig ekspertise, og udbudseksperter fra Devoteam har viderearbejdet materialet under hensyn til en moderne arkitektur med integrationer mod andre systemer og grænseflader.

Det er korrekt, at det ikke er risikofrit at gå i bred høring med version 0.5. Men langt størstedelen af de mere end 1.000 kommentarer, der kom ind på baggrund af version 0.5, var konstruktive og anvendelige og har derfor betydet et betydeligt kvalitetsløft fra version 0.5 til 1.0. Vi vil gerne igen gøre opmærksom på, at erfaringerne fra den første brede høringsrunde bliver inddraget når eller hvis v.1.0 skal viderebearbejdes forud for et eventuelt udbud.

Uanset hvilken høringsmodel, der vælges, bliver det bibliotekerne og ikke KOMBIT der får afgørende indflydelse på indholdet. Hvis bibliotekerne beslutter at gå i udbud med det Ny fælles bibliotekssystem, vil det være en forudsætning for senere indgåelse af kontrakt, at den oprindelige business case kan blive indfriet.

Påstået beløb er langt fra KOMBITs estimater

Konsulentvirksomhederne Devoteam og Rambøll har, uafhængigt af hinanden, udarbejdet estimater på udviklingsomkostningerne på grundlag af den målarkitektur og den funktionelle kompleksitet i version 0.5, der er beskrevet i kravspecifikationen.  Disse ligger markant under den prissætning på op imod 150 mio. kr., som Knud Henning Nielsen fra Scandon har beregnet.

KOMBIT vil gerne gøre opmærksom på, at det er potentielt ødelæggende for gennemførslen af udbuddet, hvis den fortrolighed der er omkring kravspecifikationen og udbuddet kompromitteres, og vi anser det for at være dybt urimeligt, at Scandon spreder løse antagelser om kontraktsummen. Vi ønsker af hensyn til udbudsprocessen ikke at drøfte prissætningen yderligere på nuværende tidspunkt, fordi det kan være markedspåvirkende og derfor ikke til gavn for udbudsprocessen, hvor alle leverandører skal stilles lige.

Behov for et moderne system

Det mest udbredte bibliotekssystem på markedet anvendes i dag i 84 kommuner. Vedligeholdelsesperspektiverne i dette system har været et markant incitament for at undersøge, om flere kommuner med fordel kan gå sammen om et nyt system, der både kan fungere i folke- og skolebiblioteker.

Det har fra processens start været et ønske fra bibliotekerne at få et moderne og tidssvarende system baseret på en åben platform - en opgave der ikke kan løses i det nuværende system. Det nye system, derimod, lægger grunden for et teknologiskift med snitflader baseret på åbne, anerkendte standarder, der sømløst muliggør integration til lokale/kommunale systemer og opgaver, og som understøtter muligheden for at etablere fælles processer, fx indkøb af materialer.

Det er rigtigt, at de nuværende løsninger kan centraliseres yderligere, men en sådan omlægning afløfter ikke udbudspligten. Der er i øvrigt yderligere i alt 19 kommuner, som anvender et system, der udfases senest et år efter der er indgået en ny kontrakt med ny leverandør.