KOMBITs udbud i første kvartal 2015

KOMBIT har afholdt mange udbud i løbet af 2014 og der er ikke tegn på, at udbudskadencen bliver mindre i 2015.

KOMBIT har afholdt mange udbud i 2014 og udbudskadencen forventes ikke at blive mindre til næste år. Alene i første kvartal af 2015 har KOMBIT følgende udbud i pipeline:

  • Ejendomsskat og Ejendomsbidrag
  • BBR (Bygnings- og Boligregistret)
  • DAR (Danmarks AdresseRegister)
  • Køreprøvebooking

Se tidsplanen for udbuddene her:
Tidsplan for projekter i KOMBITs udbudsplan Q1 2015.

Udbud på BBR og DAR

Udbuddene på hhv. BBR og DAR har en tæt sammenhæng, idet DAR i dag er en del af BBR og skal udvikles som et selvstændigt system. Det giver to udbud, som begge har en sammenhæng til udbuddet for Ejendomsskat og Ejendomsbidrag.

Alle tre udbud er en del af Grunddataprogrammet, som du kan læse mere om på KLs og Digitaliseringsstyrelsens hjemmesider - se links i højrespalten.

Udbud på Køreprøvebooking

Udbuddet for Køreprøvebooking er en anden type udbud, idet det i det store hele kommer til at køre meget selvstændigt. Ikke desto mindre har Køreprøvebooking funktionalitet som kommer til at integrere til den fælleskommunale Rammearkitektur.

Styrker det fælleskommunale it-marked

Med de kommende udbud fortsætter KOMBIT således udviklingen med at foretage fælleskommunale indkøb på markedsmodne områder for derigennem at styrke den fælleskommunale it-platform. 
 
De kommende udbud bliver endnu en god mulighed for, at leverandører kan byde ind med tilbud, der giver kommunerne de bedste økonomiske og teknologiske forudsætninger i udviklingen af nye løsninger.
 
Du kan læse mere om udbud i KOMBIT her.