KOMBITs Social Pension-projekt fortsætter som planlagt

UDK’s ophævelse af KMD-kontrakt ændrer ikke grundlæggende ved KOMBITs Social Pension-projekt, der fortsætter udfasningen af den kommunale del på pensionsområdet.

I går blev det meldt ud, at UDK har opsagt kontrakten med KMD på UDK Pension (UDKPE). Det ændrer ikke ved formålet med KOMBITs Social Pension-projekt: Det er fortsat KOMBITs opgave at varetage udfasningen af den kommunale del af KMD Social Pension, et arbejde der er godt i gang både i forhold til udviklingen af Interimsløsningen og forberedelsen af udbuddet på den blivende løsning, Social Pension Kommune (SPK).

Det forlig, KOMBIT i går indgik med KMD om bl.a. at forlænge Transitionsaftalen og udfasningen af KMD Social Pension, sikrer kommunerne, at de kan fortsætte med KMD Social Pension, indtil de nye løsninger er klar til idriftsættelse.

KOMBITs Social Pension-projekt vil nu afklare, hvilke justeringer der fx vil blive nødvendige i forhold til Interimsløsningen som følge af UDK-opsigelsen. Det ændrer ikke ved projektets fokus på de arkitekturafklaringer, der skal ske både i forhold til udbud af den kommunale del og UDK’s kommende genudbud, som KOMBIT er i tæt dialog med UDK om.