KOMBITs rammeaftale om konsulentydelser er nu afgjort

Ud af 20 prækvalificerede tilbudsgivere har KOMBIT nu valgt seks leverandører til at levere konsulentydelser på otte forskellige områder.

KOMBIT har - i forbindelse med indkøb og kravspecificering af nye it-løsninger til kommunerne - behov for konsulentbistand på en række områder. I februar 2014 udbød KOMBIT derfor en Rammeaftale om konsulentydelser, der dækker over otte delaftaler. Rammeaftalen løber over to år med mulighed for ét års forlængelse.

Læs mere her: Udbud af konsulentydelser til KOMBIT

Prækvalifikation

Ultimo marts 2014 anmodede i alt 36 virksomheder om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på Rammeaftalen. På grundlag af udbuddets opstillede kriterier inviterede KOMBIT i alt 20 leverandører til at afgive tilbud inden d. 2. juni 2014.

Læs mere her: Prækvalifikation til rammeaftale om konsulentydelser er afgjort

Det har været en spændende proces for KOMBIT, hvor vi har stiftet bekendtskab med en række højt kvalificerede it-rådgivere. Efter grundig evaluering af de indkomne tilbud er der blevet valgt i alt otte tilbudsgivere (én pr. delaftale), som hver især har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriterierne i udbudsbetingelserne.

Valgte leverandører på delaftaler

Delaftale 1 (Metode- og proceskonsulent): Strand og Donslund

Delaftale 2 (It-arkitekt): Silverbullet

Delaftale 3 (It-konsulent – test, sikkerhed, drift og systemforvaltning): OptimumIT

Delaftale 4 (Udbudskonsulent): Deloitte

Delaftale 5 (Teknisk implementeringskonsulent): Deloitte

Delaftale 6 (Specialist til transitionsopgaver): A-2 A/S

Delaftale 7 (Porteføljestyring og programledelse): Deloitte

Delaftale 8 (UX-konsulent): Atkins

KOMBIT forventer at indgå kontrakt på alle otte delaftaler d. 1. juli 2014. 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Contract Manager
3334 9464