KOMBITs brug af OIO standarderne

KOMBIT har indarbejdet de nye OIO standarder i forbindelse med de projekter, der i den kommende tid skal konkurrenceudsætte KMD’s monopol.

Digitaliseringsstyrelsen opdaterede i efteråret 2013 OIO Sag- og Dokument standarderne. KOMBIT har i den forbindelse indarbejdet de nye standarder i udbudsmaterialet for de systemer, der udbydes i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af KMD’s monopolsystemer. Der er tale om Støttesystemerne i den fælleskommunale Rammearkitektur samt fagsystemerne Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA.

Du kan se retningslinjerne for brugen af standarderne i dette notat, som løbende vil blive opdateret. Notatet henvender sig til leverandører og øvrige interessenter, som ønsker et overordnet indblik i KOMBITs brug af OIO standarderne på Sags- og Dokumentområdet.

Notatet tager udgangspunkt i den reviderede version af OIO Sag version 1.2. KOMBIT udsender på et senere tidspunkt et selvstændigt notat med beskrivelse af de nødvendige udvidelser af OIO Sag i version 1.2 med fokus på definitionen af journalnotatet og sagsgenstande.