KOMBIT udskriver projektkonkurrence om 'Socialt Frikort'

KOMBIT indbyder interesserede virksomheder til en projektkonkurrence om 'Socialt Frikort', som bliver en løsning til at understøtte udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Børne- og Socialministeriet har bedt KL og KOMBIT om at få udviklet en fælleskommunal løsning for Socialt frikort. Løsningen skal bruges af borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder. 

KOMBIT udskriver nu en frivillig mini-projektkonkurrence for at få ideer til, hvordan løsningen skal opbygges/struktureres for at imødekomme tidsfristen, målgruppen for løsningen og de øvrige behov.

Praktisk om projektkonkurrencen

Tidsfristen er kort, da løsningen allerede går i drift den 1. januar 2019. Projektkonkurrencen er åben for alle, der har mulighed for at indlevere en projektidé inden for indleveringsfristen, der er den 25. september 2018. KOMBIT henstiller dog til, at alene professionelle virksomheder med solide kompetencer inden for og erfaring med lignende opgaver, indleverer projektidéer.

Deltagerne modtager ikke honorar for indlevering af projektidéer. Der udbetales en præmie på 100.000 kr. til den vindende projektidé.

Interesserede virksomheder kan læse mere om projektkonkurrencen på denne side.

Baggrund

Med vedtagelsen den 31. maj 2018 af ’Lov om forsøg med Socialt frikort’ kan borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 blive visiteret til målgruppen for Socialt frikort, hvis en række individuelle betingelser er opfyldt.