KOMBIT sætter gang i nyt projekt om køreprøvebooking

KOMBIT har fået til opgave at tilvejebringe en ny tidsvarende løsning, der kan bruges til køreprøvebooking.

Siden 2007 er det kommunerne, der har varetaget opgaven med at booke køreprøver. I praksis foregår dette ved hjælp af et bookingsystem, hvor politiet kan indtaste data om køreprøvesagkyndige, og kørelærerne selv kan booke tider til deres elever. 

Det eksisterende system er ikke længere tidssvarende, og KL, som er systemejer, har derfor bedt KOMBIT om at forestå et udbud på en ny løsning. Den nye løsning vil udover de eksisterende funktioner blandt andet få åbne snitflader, der kan bruges af andre løsninger, NemLogIn og en app, som kørelærerne kan bruge til at booke tider.

Der bliver afholdt informationsmøde for potentielle leverandører til den nye løsning den 7. november.