KOMBIT revurderer leveringsdatoer for snitflader under SKI’s 02.19 indkøbsaftale

KOMBIT forventer at offentliggøre reviderede leveringsdatoer for snitflader i løbet af 3. kvartal.

I begyndelsen af juni meldte KOMBIT ud, at tidsplanen for monopolbruddet bliver forskudt. Forsinkelsen får indflydelse på de udrulningsplaner, der er lagt for monopolbruddet og dermed også for hvornår, de første kommuner kan ibrugtage systemerne og snitflader til tredjepartssystemer. Det gælder eksempelvis for ESDH- og jobcentersystemer.

Snitflader til tredjepartssystemer er kravsat i SKI’s 02.19 indkøbsaftale, og en af følgevirkninger er derfor, at KOMBIT vil revurdere de leveringsdatoer, der er fastsat i snitfladeoversigten på 02.19.

KOMBIT forventer at kunne offentliggøre de reviderede leveringsdatoer for snitflader i løbet af 3. kvartal. Bemærk, at KOMBITs revurdering ikke nødvendigvis vil resultere i en ændring for den enkelte snitflade. Eksempelvis forventer vi ikke, at datoerne for ØiR snitfladerne til økonomisystemerne blive justeret.

Du kan abonnere på nyheder og ændringer i forhold til integrationerne i den fælleskommunale infrastruktur ved at tilmelde dig KOMBITs e-mail service.

Du er velkommen til at kontakte Iver Winther, KOMBIT, hvis du har spørgsmål.