KOMBIT prækvalificerer to leverandører til FLIS genudbud med forhandling

KOMBIT inviterer to leverandører til forhandling om at afgive tilbud på transition, drift, vedligehold og videreudvikling af FLIS.

KOMBIT har afsluttet prækvalifikationsvurderingen i forbindelse med genudbuddet af FLIS – Fælleskommunalt Ledelsesinformation. To ansøgere er opfordret til at afgive tilbud på opgaven og indgå i forhandlinger med KOMBIT herom. Det drejer sig om:

  • KMD
  • Netcompany

KOMBIT ser frem til en god og konstruktiv dialog med de to ansøgere, og forventer at kunne underskrive kontrakt med en leverandør på FLIS primo 2017.