KOMBIT opdaterer tidsplanen for monopolbruddet

KOMBIT har sammen med leverandørerne netop opdateret tidsplanen for KSD, KY, SAPA og STS.
Tidsplanen for monopolbrudsprojekterne KSD, KY, SAPA og STS er netop offentliggjort i en opdateret udgave, og kan tilgås her
 
KSD, KY og SAPA arbejder fortsat ud fra den alternative plan, som KOMBIT iværksatte januar 2017 for at reducere afhængighederne til KMD’s udvikling af Støttesystemerne. Det betyder, at de tre fagløsninger hver især etablerer en interimsarkitektur, som gør dem i stand til at blive idriftsat uden en række af KMD’s Støttesystemer. 
 

Potentielle udfordringer

Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger. Dog er der forhold, som potentielt kan påvirke tidsplanen. 
 
Det drejer sig eksempelvis om, at KOMBIT og kommunerne er afhængige af, at der bliver etableret integrationer til relevante kommunale systemer – fx økonomi-, jobcenter- og ESDH-systemer. Der er en risiko for, at ikke alle relevante kommunale systemleverandører får etableret integrationerne korrekt til rette tid. KOMBIT har en tæt dialog med disse leverandører for at sikre, at de løfter opgaverne rettidigt.
 

Udrulningsoverblik

Kommunerne er meget optaget af, hvornår KOMBIT forventer at opdatere udrulningsoverblikket, da det viser, hvornår den enkelte kommune forventes at skulle ibrugtage KSD, KY og SAPA.
 
KOMBIT opdaterer først udrulningsoverblikket, når der er et tilstrækkeligt sikkert plangrundlag. Vores bedste bud er, at det tidspunkt indtræffer, når udvikling og test af hver løsning er tilendebragt. 
 
Som udgangspunkt skal kommunerne afvente det varsel på 6-9 måneder, som KOMBIT giver før idriftsættelsen af hhv. KSD, KY og SAPA. Det er her, at kommunen kender et ret præcist idriftsættelsestidspunkt, og herved kan budgettere den fremtidige besparelse.
 

Kommunernes forberedelse

KOMBIT vil løbende orientere kommunerne om fremdriften for de enkelte projekter og lægge opgaver i opgave- og opfølgningsværktøjet KIGO. Meget af forberedelsen og implementeringen sker lokalt i kommunerne, og det er derfor afgørende at prioritere forberedelsen af implementeringerne. Det gælder i øvrigt også dialogen med eksisterende systemleverandører – fx leverandører af økonomisystemer – som skal levere snitflader til KSD, KY og SAPA.
 

Kontakt

PMO-chef
3334 9433