KOMBIT opdaterer FLIS til version 4.5

Den opdaterede version af FLIS 4.5 indeholder en række udvidelser og rettelser

Den 10. juli opdaterer KOMBIT til FLIS 4.5.
Der er tale om en mindre release, da løsningen efter genudbuddet er under transition til en ny kontrakt. Væsentligste ændring er tilføjelse af koblede nøgletal om udsatte børn og unges skolegang.

Opdateringen implementeres uden en fuld dataindlæsning. Derfor vil de nye nøgletal, som implementeres, først indeholde data ved næste dataindlæsning, der forventes færdig den 24.juli.

Du kan læse mere om opdateringen til FLIS 4.5 i Releasenotatet