KOMBIT og KL publicerer selvevalueringsværktøj til ledelsesinformation

KL og KOMBIT har i samarbejde udviklet et værktøj, som kommunerne kan anvende til en egenvurdering af deres ledelsesinformation.

KOMBIT og KL har i samarbejde udviklet et værktøj, som kommunerne kan anvende i en egenvurdering af deres ledelsesinformation.

I forbindelse med kommunernes implementering af FLIS er det en fordel for kommunerne at kunne danne sig et overblik over deres eksisterende ledelsesinformation og organiseringen af arbejdet med dette.
De resultater kommunerne opnår i selvevalueringen kan bruges i drøftelserne af den fremtidige strategi og indsats på BI-området i kommunen.

Selvevalueringsværktøjet kan udfyldes af den implementeringsansvarlige eller af den ansvarlige for kommunens produktion af ledelsesinformation. Hvis kommunerne ønsker af få et bredere billede af deres ledelsesinformation, kan ledere og medarbejdere i fagforvaltninger og decentrale enheder med fordel inddrages i udfyldelsen af selvevalueringsværktøjet.

Værktøjet indeholder en vejledning i, hvordan man udfylder det, og hvordan man læser kommunens score samt hvad den kan være med til at fortælle om den nuværende ledelsesinformation.

Du finder selvevalueringsværktøjet i FLIS implementeringskit her. Værktøjet findes under afsnittet Implementering.

Har du spørgsmål eller kommentarer til værktøjet er du velkommen til at kontakte Nicolai Juel Vædele (njv@kombit.dk) eller Anne Plougmann Knudsen (APK@kl.dk)