KOMBIT lancerer version 4.3 af FLIS

Nye regler på skoleområdet, tilpasset portal til datakommuner og ekstra nøgletal giver kommunerne nye muligheder og forbedret datakvalitet i FLIS.

Kommunerne, KL og KOMBIT arbejder konstant på at gøre FLIS til et endnu bedre og mere fleksibelt værktøj til beslutningsstøtte. Derfor forbedres og udbygges data i FLIS løbende, så de i stadig højere højere grad understøtter kommunernes behov. Et resultat af dette arbejde er den nye version 4.3 af FLIS, som KOMBIT frigiver mandag den 9. maj.

Nyheder i version 4.3

FLIS version 4.3 kommer med nyt inden for:

  • Ny portal for kommuner, der anvender FLIS-data i lokale ledelsesinformationssystemer, og dermed ikke er brugere af FLIS-præsentationslaget
  • Nye regler på skoleområdet, der styrker optælling af specialelever og sikrer en korrekt optælling af privatskoleelever på tværs af kommunegrænser
  • Nye og ændrede nøgletal inden for Borger og Skole samt oplæsning af data for udvalgte felter i DSA, DM og kuber
  • Tilføjelse af kolonneoverskrifter i dataleverancer, så det bliver hurtigere at arbejde med FLIS-data i andre systemer
  • Forbedret navngivning og udsendelse af datapakker, der letter håndteringen af datapakker. Brugeren kan nu se datapakkens datakilde i selve navngivningen, og der køres fremover kun én dokumentationspakke per måned.
  • Diverse fejlrettelser, kontoplanændringer på UBU-området og en ny fraværssnitflade for SilkeborgLøn personalesystem.

Mere om den nye portaladgang

Kommuner, der anvender FLIS-data i deres lokale ledelsesinformationssystem, overgår til en afgrænset portal, der benævnes Administrationsportalen. Her vil det være muligt at bestille datapakker, tilgå DAK-rapporter, tilgå vejledningssite, få en oversigt over brugere, m.m. Kommuner, der har opsagt FLIS-præsentationslaget, har fået direkte besked om det praktiske i forbindelse med overgangen til den nye portal.

Næste version af FLIS

Indholdet af FLIS version 4.4 er ved at blive fastlagt på baggrund af ønsker fra kommunerne og efter prioritering i den kommunale følgegruppe. Den foreløbige plan indeholder bl.a. følgende emner:

  • Opdeling af kort/langt personalefravær på de mest anvendte funktioner
  • Ændring i snitflade fra Danmarks Statistik (Ældreområdet) og DUBU
  • Nye og tilrettede nøgletal på skoleområdet
  • Dedikeret datamart til forbrugs- og budgettal inden for Borger og Økonomi

FLIS version 4.4 forventes at blive frigivet ultimo 2016.