KOMBIT lancerer ny version af FLIS

Med Borger- og Skoledata på kommuneniveau og ny systemsnitflade på Børn & Unge området får kommunerne endnu flere muligheder for at udnytte FLIS-data i deres ledelsesrapportering.

Mandag den 7. december frigiver KOMBIT version 4.2 af FLIS. Den nye release indeholder en række ændringer og forbedringer, som giver kommunerne nye muligheder for at udnytte FLIS-data i deres lokale LIS- og GIS systemer. Dermed understøtter den nye release KOMBITs strategi om at gøre FLIS-data bredt tilgængelige for andre systemer og præsentationslag.

FLIS release 4.2 kommer bl.a. med nyt inden for:

  • Borger- og Skoledata, hvor der nu kan leveres data for den enkelte kommune
  • Ny systemsnitflade på Børn & Unge området

Borger- og Skole data på kommuneniveau
Hidtil har kommunerne ikke kunne få dataudtræk på kommuneniveau for Borger- og Skole området. Med release 4.2 leverer KOMBIT kommunespecifikke data på DSA-niveau på en række snitflader for CPR, KMD Elev og Tea Elev. Det giver bl.a. nye og bedre muligheder for at anvende FLIS data sammen med GIS- og lokale LIS-systemer.

Flere data for Børn & Unge
Med release 4.2 er der oprettet en snitflade fra SBSYS-løsningens Børn & Unge modul, så data om foranstaltninger og disponeret forbrug kan indlæses. Data fra SBSYS lægges ind i den nuværende datamodel og vises på samme måde i FLIS som data fra andre eksterne systemer. Den nye snitflade er et godt eksempel på, at FLIS løbende er i dialog med leverandører af fagsystemer, og at KOMBIT opretter snitflader til relevante datakilder.

Øvrige forbedringer i FLIS 4.2
Fremover kan eksterne kommentarer, der er koblet til nøgletal i FLIS, overføres til andre systemer via datapakker. Dermed forbedres integrationen til og værdien af FLIS data i kommunens øvrige systemer.

Af andre nyheder kan nævnes nye nøgletal i forbindelsen med den autoriserede kontoplan; bedre og mere korrekt datostyring af kontooplysninger fra Silkeborg Løn; ændringer i kontofunktionen for skoleområdet samt genintroduktion af nøgletal på borgerområdet omkring flytning.

Næste version af FLIS
Næste gang FLIS opdateres bliver med release 4.3 i andet kvartal 2016, hvor fokus bl.a. vil være på skoleområdet og nye nøgletal.