KOMBIT inviterer til workshop om implementering af Samarbejdsplatformen

KOMBIT har brug for hjælp fra kommuner, skoler og dagtilbud til at planlægge implementeringen i forbindelse med Samarbejdsplatformen.

I forbindelse med, at KOMBIT er begyndt at planlægge implementeringen af Samarbejdsplatformen, har vi nu brug for bistand fra medarbejdere og ledere fra kommuner, skoler og dagtilbud. Vi har brug for jeres viden for at implementeringen, der skal ske i skoler, specialskoler og dagtilbud, i størst mulig grad tager højde for forskelligheden mellem kommunerne og mellem forskellige typer af institutioner.

Vi søger derfor hjælp fra en række kommunale ledere og medarbejdere til deltagelse i workshops. Vi håber, at kommunerne er villige til at afse nogle kræfter til dette arbejde, der er essentielt i forhold til at få kvalificeret og afprøvet elementer fra det foreliggende udkast til implementeringsplan, herunder planer for uddannelse, udrulning og datamigrering, samt oplæg til organisering og roller i implementeringen.

Håber på en bred deltagerskare

De deltagere vi søger, skal bidrage med deres egne viden og erfaringer inden for deres respektive felt. Vi søger derfor deltagere, der kan komme med reflekterede holdninger og ønsker til, hvordan implementeringen kan ske. Deltagerne skal repræsentere et eller flere af nedenstående områder:

  • Mindre, mellemstore og store kommuner
  • Skole, SFO, specialskoler og dagtilbud, inklusiv dagpleje
  • Ledelse, projektledere og konsulenter fra skole- og dagtilbudsområdet i kommunen
  • Ledelser fra skoler og daginstitutioner
  • It-vejledere fra skolerne
  • Medarbejdere fra it/digitalisering

For at alle deltagere kan komme til orde og skabe rum for konstruktive diskussioner er der plads til max. 25 deltagere på hver af de to workshops. For at give plads til flest mulige kommuner kan hver kommune maksimalt tilmelde to deltagere. Efter tilmeldingsfristen vil vi sammensætte grupperne, så de bliver så brede som muligt. Vi vil også tage hensyn til deltagere, der ikke blev plads til på de workshops vi afholdt i januar og februar.

Workshops

De to workshops vil finde sted fra kl. 10 – 15 i henholdsvis:

  • København i DGI-byen tirsdag den 31. maj 2016
  • Vejle på hotel Scandic mandag den 6. juni 2016

KOMBIT betaler forplejning og transport (billigste transportform til nærmeste mødested). Kommunen skal selv betale deltagernes tid.

Tilmelding

Vi håber, at mange vil have lyst og kan finde tid til at deltage i workshop. For at tilmelde deltagere skal du sende en mail til samarbejdsplatformen@kombit.dk med navn, titel, kommune og en kort beskrivelse af deltagerens baggrund, arbejdsområde og erfaring. Husk at skrive, om du ønsker at deltage på workshop i Vejle eller København.

Frist for tilmelding er fredag den 13. maj 2016. Bekræftelse med deltagerliste vil blive udsendt ugen efter.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3268 0451