KOMBIT inviterer til teknisk dialog om driftskontrakt og licensbilag

Interesserede leverandører inviteres til dialog omkring afklaring af de sidste udfordringer med KOMBITs standard driftskontrakt.

BEMÆRK: KOMBIT har valgt at udskyde de nedenfor annoncerede møder om teknisk dialog vedr. driftskontrakt og licensbilag. Årsagen er, at KOMBIT og ATP ønsker at sikre en større sammenhæng mellem kontrakterne. Det indebærer desuden at det nuværende materiale, som danner grundlag for den tekniske dialog, forventes ændret på en række områder. 

Møderne udskydes til december måned og nye mødedatoer vil blive meddelt medio oktober. For yderligere information, kontakt leverandørchef Jesper Bo Seidler på 3334 9448 eller jsi@kombit.dk.

I foråret gennemførte KOMBIT en høringsproces på vores standard driftskontrakt, som vil blive anvendt til de kommende udbud for løsningerne på monopolområdet - og i et vist omfang for øvrige projekter, som KOMBIT udbyder. Læs mere om KOMBITs opdaterede kontrakt her.

KOMBIT er nu så langt i processen, at leverandørerne inviteres til en dialog omkring afklaring af de sidste udfordringer og uafklarede punkter i forbindelse med driftskontrakten. Vi vil samtidig gerne drøfte KOMBITs licensbilag, som forventes offentliggjort primo oktober måned.  

Som sidste skridt i forberedelsen af de kommende udbud inviterer KOMBIT alle interesserede leverandører til en teknisk dialog om driftskontrakt og licensbilag. Fra KOMBIT deltager driftschef Finn Graversen og leverandørchef Jesper Bo Seidler.

Dialog skal give overblik og viden

Formålet med dialogen med leverandørerne er bl.a. at give KOMBIT og projekterne:

  • Inspiration og viden om de tekniske muligheder og udfordringer
  • Et revisende billede af de kommercielle barrierer set fra leverandørsiden
  • Identifikation af uhensigtsmæssigheder, som er omkostningsdrivende

KOMBIT vil gøre leverandørerne opmærksom på at driftskontrakten er under juridisk review og at endelig driftskontrakt vil blive justeret i forhold til de enkelte systemer.

Materialer og tilmelding

Materialet er KOMBITs opdaterede driftskontrakt, som du finder på dette link. Det opdaterede licensbilag vil blive offentliggjort på KOMBITs hjemmeside primo oktober måned.

Tid og sted

Møderne udskydes til december måned og nye mødedatoer vil blive meddelt medio oktober. For yderligere information, kontakt leverandørchef Jesper Bo Seidler på 3334 9448 eller jsi@kombit.dk.

På møderne vil der blive taget referater, som efterfølgende vil blive offentliggjort i anonymiseret form på kombit.dk.