KOMBIT inviterer til netværksmøder for landets ydelseschefer

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY) inviterer til netværksmøder i november. Denne gang bliver fokus på møderne den kommunale høring af KSD's kravspecifikation i perioden 6.-27. november.

Den 5. november (i Storkøbenhavn) og 6. november (i Jylland) holder KOMBIT atter to identiske netværksmøder for landets ydelseschefer (eller tilsvarende). Denne gang handler møderne primært om Kommunernes Sygedagpengesystem, idet netværksmøderne bliver starten på en 3-ugers høring af kravene til den nye løsning. Men vi benytter også dagen til at give en status på arbejdet med Kommunernes Ydelsessystem.

Ydelsescheferne er nøglepersoner

Kommunernes ydelseschefer er nøglepersoner for både Kommunernes Sygedagpengesystem og Kommunernes Ydelsessystem. Det er særlig vigtigt, at ydelsescheferne (eller tilsvarende) er orienteret om status på løsningerne, planerne om implementering, de ændringer løsningerne vil medføre i sagsbehandlingen mv., så ydelseschefen kan forberede kommunen på de nye løsninger. Vi håber derfor at se så mange ydelseschefer som muligt på netværksmøderne.

Kommunal høring af KSD i november

På møderne igangsætter projektet en kommunal høring af kravene for Kommunernes Sygedagpengesystem i mindre omfang end den tilsvarende høring af Kommunernes Ydelsessystem, der blev gennemført i maj måned.

Deltagelse i den kommunale høring er et tilbud til de kommuner, der ønsker indflydelse på kravspecificeringen af den nye løsning. Kommuner, der vil deltage i høringen, skal udpege en såkaldt høringsansvarlig, der skal drive høringen i egen kommune og lave én samlet tilbagemelding om kravene inden tidsfristens udløb. Yderligere information om høringsperson og -proces samt endelig invitation bliver sendt til ydelsescheferne medio oktober, så processen kan forberedes bedst muligt i kommunen.

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projekt Controller
3268 0405