KOMBIT inviterer ESDH-leverandører til workshop

KOMBIT inviterer ESDH-leverandører til næste workshop om integrationer fra ESDH-systemerne til de fælleskommunale indekser.

I januar afholdt KOMBIT en første workshop for ESDH-leverandører. Nu er det tid til næste workshop om integrationer fra ESDH-systemer til det fælleskommunale sags- og dokumentindeks, ydelsesindeks mv.

Tid:

27. april 2016 kl. 11:00 til 15:00

Sted:

Lokale S10, KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Formål:

Formålet med workshoppen er at gå lidt mere i detaljen med brugen af indekserne set fra ESDH-systemernes vinkel.

Dagsorden for dagen:

  • Introduktion
  • Introduktion til de udsendte Anvisninger for Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks (kan rekvireres på forlangende - kontakt iwi@kombit.dk).
  • Gennemgang af Støttesystemernes Integrationsvilkår, som kan findes her.
  • Introduktion til Serviceplatformens kogebog, som indeholder beskrivelser af, hvordan man tilslutter sig til Serviceplatformens testmiljø.
  • Opsamling på eventuelle spørgsmål til den tekniske gennemgang af snitfladerne. Fremsend gerne spørgsmål inden mødet til iwi@kombit.dk (læs evt. referat fra første workshop her)
  • Præsentation af proces for FAQ for tilslutningsprocessen.
  • Det videre forløb
  • Evt.

Der vil blive budt på frokost kl. 12. Undervejs vil der blive afholdt pauser alt efter, hvornår der sker overgang mellem emnerne.

Se eventuelt referat fra sidste workshop her.