KOMBIT fastlægger fjernprintløsning

Efter en længerevarende proces med inddragelse af leverandører samt yderligere analyser på området, har KOMBIT valgt at gå videre med den nuværende standard fra Digitaliseringsstyrelsen.

I foråret 2015 afholdt KOMBIT leverandørmøde om fjernprint. Emnet for mødet var dels at skitsere, hvordan KOMBIT forventede at distribuere kommunernes print fra monopolbrudssystemerne, dels at få en diskussion af en eventuel tilpasning af den fjernprintstandard, der er specificeret af Digitaliseringsstyrelsen, og som benyttes i den offentlige fjernprintløsning.

På baggrund af leverandørmødet, efterfølgende kommentarer fra leverandører samt yderligere analyser af den teknisk mest hensigtsmæssige måde at distribuere fjernprint på, har KOMBIT konkluderet, at den nuværende standard fra Digitaliseringsstyrelsen kan understøtte de identificerede behov. KOMBIT har derfor valgt at implementere denne eksisterende standard mellem Serviceplatformen og de fjernprintleverandører, som kommunerne måtte vælge at skrive kontrakt med.

KOMBIT ønsker i overensstemmelse med principper for den fælleskommunale rammearkitektur at tilvejebringe fjernprint for sagsbehandlersystemerne gennem Serviceplatformen. Derimod ønsker KOMBIT ikke at fastlægge én fjernprintleverandør for forsendelserne for alle kommunerne og vil derfor understøtte, at hver kommune fortager deres eget valg af fjernprintleverandør.

Det bliver således muligt for den enkelte kommune at vælge enhver fjernprintleverandør, der overholder Digitaliseringsstyrelsens fjernprintprotokolstandard, og som vælger at stille deres services til rådighed via Serviceplatformen.