KOMBIT afholder workshops ifm. implementering af FLIS

Som led i planlægningen af implementeringen af FLIS afholder KOMBIT nu workshops, der har til formål at give KOMBIT viden om kommunernes behov og ønsker på forskellige områder.

Om mindre end et halvt år går FLIS i luften i kommunerne. Som startskud til et implementeringsprojekt, der skal sikre at kommunerne kan hente gevinsterne af FLIS, gennemfører KOMBIT nu workshops med brugergrupper på fem områder:

  • Økonomi og personale
  • Udsatte børn og unge
  • Skole
  • Voksne handicappede
  • Ældre

Formålet er at få input til det "implementerings-kit”, som kommunerne vil modtage fra KOMBIT, som led i implementeringen af FLIS. Deusen skal være hver workshop udmønte i en showcase, der giver kommunens ledelse og medarbejdere eksempler på, hvordan de får mest ud af FLIS, herunder:

  • Hvordan styrker FLIS kommunens muligheder for benchmarking og analyse?
  • Hvilke informationer kan kommunen hente ud af systemet?
  • Hvordan kan benchmarking og ledelsesinformation organiseres?

På workshoppen vil KL og KOMBIT desuden give en status for udviklingen af FLIS, og KOMBIT’s leverandør Netcompany vil være til stede til at kunne besvare konkrete spørgsmål om FLIS-systemets præsentations- og analysemuligheder.

De fem workshops, gennemføres i Fredericia og København fra 30. april og ca 1½ uge frem.

Invitationer sendes direkte ud til deltagerne i FLIS' brugergrupper. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere informationer er du velkommen til at kontakte Nicolai Juel Vædele på e-mail njv@kombit eller tlf.: 2137 1989.