Knowledge Cube bliver leverandør af Mit Sygefravær 2.0

KOMBIT har besluttet at tildele kontrakten for Mit Sygefravær 2.0 til Knowledge Cube.

Der skal udvikles et helt nyt og tidssvarende Mit Sygefravær version 2.0.

KOMBIT har truffet beslutning om at tildele kontrakten til Knowledge Cube. KOMBIT vil tidligst underskrive kontrakten efter standstill-perioden, som udløber den 19. april 2022.

Mit Sygefravær er den borgervendte selvbetjeningsløsning, der tilbage i juni 2015 gik i drift på Borger.dk. Den 1. december 2015 blev løsningen obligatorisk at bruge.

Iradj Farahani, der er projektleder for Mit Sygefravær, forklarer, at der i udbuddet er blevet lagt vægt på at udvikle en helt ny løsning i høj kvalitet, hvor leveranceevne, drift, support og vedligeholdelse er afgørende, men hvor også videreudvikling er i fokus. Blandt andet er målet at lave en mere moderne og brugervenlig brugergrænseflade.

”Der er sket nogle væsentlige ændringer i it-økosystemet omkring Mit Sygefravær, siden det første gang gik i luften. Derfor skal der udvikles et nyt og mere tidssvarende Mit Sygefravær version 2.0, hvor tilgængelighed og brugervenlighed er i fokus, og den nye løsning vil indeholde forbedringer allerede fra start. Brugergrænsefladen i Mit Sygefravær 2.0 skal udvikles primært med henblik på håndholdte smartphones, og sekundært til tablets, labtops og stationære computere (”mobile first”),” fortæller Iradj Farahani.

Nyt samarbejde skal sikre fokus på brugerne
Der er i udbuddet lagt vægt på, at den kommende leverandør har erfaring med at arbejde med agile udviklingsmetoder, fx SCRUM. Principperne bag den agile tankegang går ud på, at udviklingen sker i samarbejde med kunden og brugerne i små, iterative udviklingsforløb, så ændringer i behov hurtigt opsamles og planen løbende kan tilpasses.

”Vi har i udbuddet vægtet samarbejdsform og -evner højt, da det er altafgørende for projektets succes. Vi håber på, at vi netop ved at vælge en projektform, der faciliterer tæt samarbejde og en høj grad af tillid, kan skabe et effektivt team med høj produktivitet,” siger Iradj Farahani og understreger: ”Med et agilt projekt kan vi bedre inddrage brugerne fra start og målrette og prioritere udviklingen mod det, der giver mest værdi for brugerne.”

Når kontrakten er underskrevet, starter en afklaringsfase på cirka fire uger, hvor teamet bag Mit Sygefravær og Knowledge Cube gennemgår aftalen og sikrer sig, at forståelse og forventninger stemmer overens, mens en detaljeret og realistisk plan udarbejdes. Sideløbende igangsættes arbejdet med en prototype, der skal være med til at give en helhedsforståelse af opgaven samt skabe mulighed for at nytænke teknologier og arbejdsmetoder.

 

Opdateret den 21. april 2022

Kontrakten blev onsdag den 20. april 2022 underskrevet, og nu påbegynder afklaringsfasen.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410