Klarmelding af dataområdet Ældre/Omsorg i FLIS

Dataområdet Ældre/omsorg er nu klarmeldt i FLIS.
I løbet af foråret og forsommeren har KOMBIT og KL arbejdet med at datavalidere tallene på ældre- og omsorgsområdet i FLIS. Dataene sendes til FLIS via Danmarks Statistik, og resultatet af valideringer er, at data fra kommunernes omsorgssystemer overføres korrekt. Derfor klarmelder vi nu området.
 

Vi må dog konstatere, at et antal kommuner ikke leverer de ønskede data, hvilket populært sagt giver huller i data. Det kan igen betyde, at den enkelte kommune har svært ved at lave analyser på sine aktiviteter, samtidig med at kommunen kan være fraværende i statistikker og benchmark i forhold til andre kommuner.  

 

Forbedringer og arbejdsgruppe skal fjerne datahuller

I FLIS-projektet har vi stor fokus på, at kommunerne indleverer data, så datahullerne bliver mindre. KL og Danmarks Statistik vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se nærmere, hvordan problemerne kan løses på længere sigt.
 
I FLIS vil vi også lave forbedringer, der sikrer, at hullerne ikke får konsekvenser for kommunernes brug af FLIS. 
 

Release 4.0 tager hensyn til manglende data

Med release 4.0, der kommer i december 2014, vil kommuner med manglende data ikke længere indgå i nøgletalsgennemsnit for land, region og mest sammenlignelige kommuner, og kommuner som på grund af registreringspraksis leverer mangelfulde data, kan få enkelte nøgletal udeladt.
 
KL og KOMBIT vil også i den forbindelse udarbejde rapporter, der viser, hvilke kommuner der mangler at levere data, så den enkelte kommune hurtigt kan få et overblik over sammenligningsgrundlaget.
 
Med de ovenstående initiativer vil FLIS blive endnu bedre til at give kommunerne det fornødne overblik og grundlag for deres benchmark.