KDIs referencegruppe for Drift og Forvaltning søger nyt medlem

KDI søger en kommunal specialist med bred forståelse for kommunale behov og udfordringer samt specifik indsigt i forvaltning og drift af den fælleskommunale infrastruktur

KDI søger i øjeblikket et nyt medlem til at tage del af referencegruppen for Drift og Forvaltning - måske er det dig?

Referencegruppen for Drift og Forvaltnings fornemmeste opgave er, at identificere og indstille mulige aktiviteter, som kan øge gevinstrealiseringen af infrastrukturen. Gruppen tager ansvar for at sikre at de konkrete problemstillinger og opgaver, som KDI arbejder med, afspejler og er kvalificeret i et kommunalt perspektiv. Det bliver gjort ud fra et helhedsperspektiv på anvendelse, udvikling og udbredelse af den fælleskommunale infrastruktur og ud fra en drift- og forvaltningsmæssig tilgang.

Som deltager i referencegruppen får du en god viden og indsigt i infrastrukturen, og mulighed for at networke med kolleger i andre kommuner med samme fokus og interesse. Og ikke mindst er du med til at sikre, at KOMBITS initiativer er praksisnære og kommunikeres på en måde, der giver mening for kommunerne.

Bred repræsentation af medlemmer

Vi rekrutterer medlemmer fra både små og store kommuner og fra kommuner, der befinder sig på forskellige modenhedsniveauer i forhold til anvendelse af infrastrukturen. Det giver en spændvidde af engagerede profiler, der ønsker at bidrage til KOMBITs arbejde. Fælles for deltagelse i grupperne er, at man som medlem skal kunne se værdien i - og arbejde for - at den fælleskommunale infrastruktur anvendes til at understøtte den kommunale forretning. Dette både i den enkelte kommune, på tværs af kommunale fagområder og tværkommunalt/-offentligt.

Læs mere om governancestrukturen og om referencegruppens opgaver, ansvar og mandat i denne præsentation

Deltagelse

Referencegruppen mødes ca. fire gange årligt. Flertallet af møderne afvikles virtuelt og et enkelt møde kræver fysisk fremmøde. Forud for møderne skal deltagerne afsætte 1-3 timer til forberedelse. Der kan også være brug for, at deltagerne analyserer, afdækker og kommer med input til konkrete problemstillinger mellem møderne. Slutteligt skal deltagerne påregne tid til deltagelse i nogle større arrangementer, hvor der kan være behov for, at medlemmer af referencegrupperne holder oplæg, deler viden og erfaringer og dermed optræder som repræsentanter for den fælleskommunale infrastruktur.

Ansøgning

Kunne det være interessant for dig eller en kollega at deltage, modtager vi gerne en motiveret ansøgning senest den 30. marts 2023. Ansøgningen skal ske via dette link

Din profil: Vi forestiller os, du er driftschef, it-arkitekt eller digitaliseringskonsulent med viden inden for drift i praksis.

I ansøgningen vil du blive bedt om notere:

  • din motivation for at deltage
  • hvad du forventer at opnå ved at deltage i referencegruppen
  • hvad du bidrager med til referencegruppen
  • din kommunes ambitioner og aktuelle arbejde med den fælleskommunale infrastruktur relateret til referencegruppen

Har du spørgsmål skriv til KDIsekretariat@kombit.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Kontakt

Konsulent / Kommunikationskonsulent
9354 4512