Køreprøvebooking bliver bedre og billigere

Løsningen Køreprøvebooking er nået så langt i videreudviklingen, at prisen nu kan sættes ned.

Det er naturligvis positivt, at vi allerede blot et år efter lancering kan sætte bidraget ned, men det bedste ved denne nyhed er, at der er blevet arbejdet og videreudviklet på systemet i en sådan grad, så det nu må siges at være i en stand, hvor kommende videreudviklingstiltag er på et ’nice to have’-niveau og ikke ’need to have’-niveau,” siger Christina Gross Jarnit, som er projektleder på Køreprøvebooking i KOMBIT.

Inden prisnedsættelsen, som vil træde i kraft ved årsskiftet, vil der blive foretaget ændringer, som har været vigtige for brugerne at få med.

Tilbagemeldingerne fra både kommuner og kørelærere er, at systemet kører rigtig godt, og at der virkelig er sket noget med funktionaliteten efter ibrugtagningen. Dette kan vi takke vores leverandør Knowledge Cube for, som svarer hurtigt og professionelt i deres support og er enormt fleksible ift. vores og brugernes ønsker og behov,” forklarer Christina Gross Jarnit.

KOMBIT skal ikke tjene penge på kommunale løsninger
I KOMBIT styres projekterne professionelt med fokus på, at kommunerne får værdi for pengene, og der skal ikke oparbejdes en kapital. Når de udgifter, der er sat af til videreudvikling, begynder at falde, og brugerne har en løsning, som ikke kræver en større videreudviklingspulje, og økonomien i projektet derfor vurderes at forblive stabil, kan driftsbidraget nedsættes, sådan som det nu er sket på Køreprøvebooking.

Kommunerne betaler lige nu 1,61 kroner pr. borger for Køreprøvebooking og fra 2018 nedsættes beløbet til 1,51 kroner. Beløbet går til videreudvikling, drift og support samt leverandørstyring og koordinering på tværs af de forskellige interessenter.

Om Køreprøvebooking
Løsningen bruges af kørelærere til at booke de tider, som politiet frigiver. Løsningen anvendes også af køreskoleelever, som ved at logge på kan følge deres sag, og medarbejdere hos kommunernes borgerservice, som blandt andet kan godkende elevernes lægeattester i it-løsningen.

Løsningen Køreprøvebooking, der leveres af Knowledge Cube A/S, blev taget i brug i foråret 2016.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9412