It-løsning til socialt frikort klar til landets kommuner

It-løsningen til understøttelse af det såkaldte sociale frikort er netop gået i drift efter et hurtigt udviklingsforløb.

KOMBIT udskrev medio september 2018 en projektkonkurrence om udvikling af en fælleskommunal løsning for socialt frikort. Knowledge Cube A/S vandt konkurrencen, og har siden udviklet løsningen sammen med KOMBIT i tæt samarbejde med Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL.

Løsningen er efter et lynhurtigt udviklingsforløb nu klar i første version til landets kommuner på dagen, hvor lov om forsøg med socialt frikort træder i kraft. Loven administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT har ansvaret for.

Implementeringsopgaven ligger hos Socialstyrelsen. Læs mere her.

Baggrund om socialt frikort

Socialt frikort er en webbaseret it-løsning, der understøtter kommuners og virksomheders opgave med henholdsvis oprettelse af socialt frikort og indberetning af ansættelser med socialt frikort. Løsningen skal løbende videreudvikles på baggrund af tilbagemelding fra brugerne, juridiske tilpasninger og lignende.

Borgere med særlige sociale problemer har i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 ret til et socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9414