Input fra markedet skal forbedre udbudsmateriale

På baggrund af en teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere på de fælleskommunale støttesystemer, vil KOMBIT forbedre udbudsmaterialet af de fælleskommunale støttesystemer.

KOMBIT har i uge 25 og 26 gennemført en teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere, hvilket har udmøntet sig i en række kvalificerede input, som KOMBIT vil tage højde for i forbindelse med forestående udbud.

Dialogen med leverandørerne er gennemført på baggrund af en række spørgsmål, som har været tilgængelige på KOMBITs hjemmeside - se spørgsmålene i dokumentet på siden her.

De potentielle tilbudsgivere har skriftligt fremsendt svar på spørgsmålene til KOMBIT og har siden uddybet de væsentligste pointer ved et møde med KOMBIT.

Referatet fra mødet - samt et kortere resumé - kan du læse og downloade herunder.