Informationsudveksling mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og kommunerne

SAPA Advis' vigtige gevinster for kommunerne har fået bevågenhed fra Ombudsmanden

SAPA Advis er et vigtigt værktøj, når det gælder effektiv sagsbehandling i kommunerne: Vidste du, at du ved behandlingen af eksempelvis en sygedagpengesag eller en flexjobssag vedrørende en borger, som også har en arbejdsskadesag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), kan få digital besked via SAPA Advis, når AES eksempelvis opretter en arbejdsskadesag på borgeren eller træffer en afgørelse i borgerens sag?

Det kan være god og nødvendig viden at have med i baghovedet i forhold til blandt andet reglerne om forlængelse i sygedagpengelovgivningen. Her har du mulighed for at få adviset uden at indhente samtykke hos borgeren. Hvis du ønsker tilgang til sagsakter i sagen hos AES, forudsætter dette dog udtrykkeligt samtykke fra borgeren.

Vigtigheden af SAPA Advis har også ganske fornyelig været i ombudsmandens bevågenhed, da Niels Fenger på baggrund af en sag udtalte følgende:

It-systemet [SAPA Advis, red.] er et eksempel på, hvordan digitalt understøttet sagsbehandling kan fremme sagsbehandlingen og nedbringe sagsbehandlingstiden til gavn for de berørte borgere. Men også på, at et systems potentiale kun realiseres, hvis myndighederne rent faktisk er opmærksomme på systemet og gør brug af det”.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse fra Ombudsmanden her

En række af landets kommuner benytter allerede SAPA Advis. Hvis du i din kommune ikke gør, og du ønsker information om, hvordan din kommune kan komme i gang med at bruge advis-systemet, så kan du læse mere her. Alternativt kan du rette kontakt til SAPA@KOMBIT.dk.

 

Kontakt

Konsulent / Kommunikationskonsulent
9354 4512