Informationsmøde for leverandører om udfasningsaftale med KMD

Den 21. december 2013 blev en hensigts-erklæring om udfasningsaftaler vedr. KMD AKTIV, SDP, Barsel og KMD Sag forhandlet på plads med KMD.

Hensigtserklæringen fastlægger de økonomiske rammer for udfasningen, ligesom aftalen omhandler alle væsentlige spørgsmål for en egentlig kontrakt. Parterne er enige om, at der med hensigtserklæringen ikke er væsentlige udeståender, og aftalen skal nu implementeres i det endelige kontraktkompleks i løbet af januar/februar 2014.

For KOMBIT har en gennemgående hovedoverskrift i forhandlingsforløbet været, at KMD ikke blev stillet bedre end de øvrige leverandører i forhold til de kommende udbud – det er lykkedes med denne aftale.

Således ligger økonomien i aftalen inden for rammen i monopolbruddets samlede business case. KMD’s udfasningsopgaver har været vurderet af eksterne konsulenter, og efter et langt forhandlingsforløb ligger resultatet af aftalen nu inden for det indhentede skøn.

KOMBIT ønsker at invitere leverandørerne til et informationsmøde vedrørende aftalens indhold. Mødet afholdes i KL huset torsdag den 30. januar kl. 14:00 (lokale S-01). Tilmelding kan ske ved henvendelse til KOMBITs leverandørchef, Jesper Bo Seidler på jsi@kombit.dk inden fredag den 24. januar. Hver leverandør kan tilmelde to deltagere til informationsmødet.

Aftalen sikrer, at tidsplanen er uændret

Den udmeldte køreplan for de kommende udbud er på baggrund af aftalen uændret. Vi vil løbende orientere yderligere om de kommende udbud, hvoraf de fælleskommunale Støttesystemer i løbet af februar måned annonceres. Herefter følger en række af KOMBITs og ATP/Udbetaling Danmarks udbud.

Støttesystemerne bliver således det første udbud i rækken af i alt otte udbud, der i løbet af 2014 og 2015 skal konkurrenceudsætte KMD’s nuværende monopol. Efter annonceringen af Støttesystemerne bliver også Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA sat i udbud. Herudover udbyder ATP til Udbetaling Danmark henholdsvis Barselsdagpenge og Pension, Familieydelse- og Boligstøtte.