Informationsmøde for KY-pilotkommuner afholdt

KOMBIT har afholdt møde med KY-pilotkommuner, hvor hovedfokus var status på projektet og fremvisning af udvalgte funktionaliteter i løsningen.

Den 23. maj mødtes KOMBIT, Netcompany og EG med projektledere og andre nøglepersoner fra KY-pilotkommunerne; Esbjerg, Fredensborg, Gladsaxe, Hjørring, Lolland, Nyborg, Randers og Vordingborg, samt Herning Kommune til informationsmøde.

Formålet med dagens møde var at informere pilotkommunene om deres kommende udrulning, give en status på projektet samt tale om pilotkommunesamarbejdet det kommende år frem mod udrulning.

-Vi har set frem til mødet, til at få en detaljeret tidsplan for pilotdriften og til at høre hvilke forventninger KOMBIT og Netcompany har til tidsplanen. Derudover har vi glædet os til at høre om implementeringen, hvor meget der er med osv. Vi glæder os til det hele og til at komme i gang, fortæller Carsten Mauritzen, leder af ydelseskontoret i Herning Kommune og Henrik Axelsen, fagkoordinator på ydelsesområdet i Fredensborg Kommune.

KY rulles ud til pilotkommunerne ad to omgange. Først til Fredensborg og Vordinborg kommuner, dernæst til de resterende pilotkommuner.

EG og Netcompany fremviste i fællesskab en demo af KY-løsningen, og der var stor interesse for denne.

-Det har været spændende at høre pilotkommunernes reaktioner i dag. Vi glæder os til samarbejdet og til sammen med kommuner og leverandører at skabe en god basis for implementering i alle 98 kommuner, fortæller Line Abildgård og Sabina Hedefelt Leopold, der er implementeringskonsulenter for KY hos KOMBIT.

KOMBIT planlægger møder for alle kommuner i løbet af efteråret, hvor de får en status på KY.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3268 0434