Indhold i kommende releases af FBS

Indholdet i de to kommende releases af FBS - release 1.7 og 1.8 - ligger nu fast.

I de seneste måneder har der været meget fokus på at få forbedre oppetider og performance af FBS. Det har betydet, at det har været nødvendigt at rykke lidt rundt i indholdet af kommende releases og tilføje en mindre release 1.8, som skal være leveret senest i oktober 2017.

Funktionerne i de to kommende releases 1.7 og 1.8 vil blive idriftsat inden følgende datoer:

  • Release 1.7 den 6. juli 2017
  • Release 1.8 den 12. oktober 2017

Der udgives nye releases ca. hver 14. dag. Funktionerne i hver enkelt releases leveres altså løbende, og releasedatoen skal derfor ses som den dato, hvor alle funktioner i pågældende release senest vil være leveret. 

Nedenfor kan du se en liste over, hvilke funktioner der vil være med i de kommende releases. 

Ny funktionalitet, som leveres senest med release 1.7

FBS-26: Leverandørregister.
FBS-118: Automatiske Rapporter: Opsætning af automatisk trækning af rapporter.
FBS-119: Udlånsstatistik: Data tilgængelig til brug i udlånsstatistik.
FBS-121: Lånerstatistik: Data tilgængelig til brug i lånerstatistik.
FBS-129: Bibliographic Record export to file.
FBS-305: Materialestatistik: Statistik på materialer til brug i materialevalg.
FBS-2352: System-generede materialevalgslister: Systemgenererede materialevalgslister ud fra kriterier som fx efterspørgsel (bookinger og reserveringer).
FBS-2401: Fjernlån: Hjemkaldelse af fjernlån.
FBS-3523: Fjernlån: Rykker-funktionalitet i forbindelse med modtagelse af fjernlån på långivende bibliotek.
FBS-4291: Udlån til lånergruppe
FBS-4712: Periodika: Mulighed for at ændre faustnummer for abonnementer på tidsskrifter og for tidsskriftsbeholdning.
FBS-4727: Værge modtager gebyr i stedet for barn: Angivelse af værger i kommunikationen med kommunens debitorsystemet, i tilfælde af at låneren ikke er myndig. I dag sendes sådanne mellemværende ikke til debitorsystemet.
FBS-5690: Ordreoversigt ændring til ordrelinjenummerne i stedet for ordrenummer
FBS-5699: Payment of bills sent to collection is currently not possible.
FBS-5934: Fjernlåndetaljer, mulighed for at hente materialenummer fra RFID læser.
FBS-6288: Periodika modtagelse: Forbedring af arbejdsgange vedrørende modtagelse af periodika forbedres, bl.a. således det bliver hurtigere at få udskrevet labels og skrevet til RFID.
FBS-6705: Forny lån via SMS: Mulighed for at forny et lån ved at svare på en SMS fra låner.
FBS-6740: Integration til CULR: Integration til DBC's CULR service.
FBS-7165: Gamle regninger (forældelsesfrist)
FBS-7666: Materialegruppe beskrivelse mangler i CMS api
FBS-7816: Sortering på arbejdsstation og genbrug af sorteringsregler (CPX0059)
FBS-8742: Materiale filial og nuværende filial (CPX0066)

Ny funktionalitet, som leveres senest med release 1.8

FBS-29: Opgavesystem: Opgavestyringssystem til at administrere et biblioteks og en brugers opgaver.
FBS-120: Beholdningsstatistik: Data tilgængelig til brug i beholdningsstatistik.

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3268 0493